Multatuli Museum

facebook twitter instagram YouTube

Colofon

Esther Verschueren (conservator)

Ineke Fritschij (coördinator vrijwilligers)

Willem van Duijn (huismeester)

 

Bestuur Stichting Multatuli Huis en Vereniging Multatuli genootschap

Prof.dr. E. Etty (voorzitter)

Mr J.S. Pen (penningmeester)

K. Schoenmaker (secretaris)

Dr. D. van der Meulen

Drs. M.A. Holtrop

I. Fritschij

 

Prof.dr. Ph. Vermoortel

colofon