Geboortehuis van Multatuli"Multatuli's geboortehuis verkommert" 

Winnie Sorgdrager, oud-voorzitter van het Multatuli Genootschap en het Multatuli Museum, luidde in februari 2020 in De Volkskrant de noodklok over de toestand van het pand: Brief van de Dag: Multatuli's geboortehuis verkommert (Volkskrant, 21 februari 2020)

[...] "Merkwaardig. Van de grootste Nederlandse schrijver, wiens gedachtengoed onverminderd actueel is, staat het geboortehuis te verkommeren. Hoe anders gaan andere landen met zo'n erfenis om!" [...]

Houd het Multatuli Huis in stand met uw gift!

Onze grootste schilder wordt in de watten gelegd maar onze grootste schrijver, de luis in de pels van de Nederlandse overheid, heeft het nakijken ...

De missie van Stichting Multatuli Huis is het onder de aandacht brengen van het gedachtengoed van Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Uw gift wordt besteed aan de openstelling van het geboortehuis van Multatuli met een vaste collectie en een wisseltentoonstelling, maar ook aan het organiseren van allerlei activiteiten die aan Multatuli zijn gerelateerd zoals Museumnacht, lezingen, wandelingen en nog veel meer. Naast deze stichting is er een vereniging Multatuli Genootschap met circa 400 leden. 

Sinds 1 januari 2013 ontvangen wij geen subsidie meer van de gemeente Amsterdam. Gelukkig is de gemeente wel bereid om het geboortehuis zonder huur beschikbaar te stellen. Ook komt een gedeelte van de contributie van de leden van het Genootschap ten gunste van Stichting Multatuli Huis. Desalniettemin is jaarlijks een fors bedrag benodigd voor de openstelling en de diverse activiteiten. 

Uw gift is daarom hard nodig! Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: NL12 INGB 000 4841171,  ten name van Stichting Multatuli Huis, Amsterdam. (BIC-nr: INGBNL2A)

U kunt heel voordelig schenken omdat uw gift aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Lees meer...

U kunt heel voordelig schenken! Uw gift aan de stichting is namelijk fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat het Multatuli Huis de Culturele ANBI status heeft (algemeen nut beogende instelling). Ook hoeft de stichting daarom geen belasting af te dragen over giften. Dit lichten wij hieronder onder 'periodieke gift' verder toe.

Een overzicht van de particulieren, fondsen en bedrijven die ons ondersteunen of ons hebben ondersteund voor een bedrag vanaf EUR 1.000 (voor vijf jaar of langer) vindt u onder Onze sponsors en begunstigers. Als u geen prijs stelt op vermelding van uw naam dan kunt u dat aangeven.

Ons IBAN-nummer is: NL12 INGB 0004 8411 71   (en  BIC-nr: INGBNL2A) ten name van Multatuli Museum, Amsterdam.
Meer informatie vindt u hieronder. Ook kunt u telefonisch contact opnemen, dinsdag 10.00-17.00 uur:
020-638 1938, of via e-mail: info@multatuli-museum.nl.

Toon minder...

Hoe kunt u fiscaal vriendelijk geld geven aan Stichting Multatuli Huis?

Het doen van schenkingen aan de Stichting Multatuli Huis kan op twee manieren; door middel van een periodieke gift of door middel van een eenmalige gift.

Uitleg Geefwet

Vanaf 2012 is de Geefwet van toepassing op...

Lees meer...

zowel periodieke giften als eenmalige giften. Met de Geefwet is beoogd een extra stimulans aan schenkers te geven om te doneren aan culturele instellingen. De Geefwet bepaalt dat u het bedrag van de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% kunt verhogen. U geniet daardoor een belastingvoordeel over een hoger bedrag dan dat u daadwerkelijk als gift heeft verstrekt. Dit is de zogenaamde multiplier van 1,25. De multiplier is gemaximeerd tot een bedrag van EUR 1.250. De multiplier wordt zodoende optimaal benut bij een gift van EUR 5.000 (5000 x 1,25 = 6.250). Indien meer wordt geschonken dan EUR 5.000 kan op het meerdere de multiplier niet worden toegepast.

Toon minder...