Het Genootschap

Het Multatuli Genootschap werd in 1910 opgericht om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Het Genootschap is nauw verbonden met Stichting Multatuli Huis. Het ontplooit diverse activiteiten, zoals tweemaal per jaar een bijeenkomst waar sprekers van naam hun mening geven over Multatuli en zijn werk, de context waarin Multatuli leefde en werkte of zijn betekenis voor onze tijd. Bovendien is het Genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen, discussieavonden en publicaties en is het uitgever van het Jaarboek Multatuli.

Statuten van het Multatuli Genootschap

Statuten van de Stichting Multatuli Huis

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 7 maart 2020

Jaarvergadering Multatuli Genootschap 18 september 2021

Steun ons!

Steun het Multatuli Huis met een periodieke of eenmalige gift! En/of meldt u hier aan als lid van het Multatuli Genootschap.

Multatuli Huis op Facebook

Multatuli Huis op Twitter

Multatuli Huis op YouTube

Multatuli 200 jaar op Youtube

Multatuli.online

Wat doet het Genootschap?

Op de eerste plaats is er het Multatuli Huis, maar het genootschap ontplooit ook andere activiteiten. Zo vinden er tweemaal per jaar bijeenkomsten plaats, de jaarvergadering op Multatuli's verjaardag in maart en een najaarsbijeenkomst, waar sprekers van naam hun mening of visie geven op Multatuli en zijn werk.

Zo spraken onder meer Drs P., Cees Fasseur, Maarten 't Hart, Rudy Kousbroek, Nelleke Noordervliet en Henk Vonhoff voor het genootschap.

Daarnaast is het genootschap betrokken bij het organiseren van lezingen en discussieavonden, initieert en begeleidt men publicaties en wordt er een jaarboek uitgegeven onder auspiciën van het genootschap, getiteld Jaarboek Multatuli.

Het Multatuli Genootschap is een actieve vereniging waarvan u lid kunt worden. Het lidmaatschap kost  € 35,00 euro per jaar. U ontvangt daarvoor de uitnodigingen voor de bijeenkomsten, het Jaarboek Multatuli en de Multatuli Nieuwsbrief. Tevens steunt u hiermee het Multatuli Huis.

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl