Privacyreglement

Privacy Reglement voor Het Multatuli Genootschap en het Multatuli Museum.

Het Multatuli Genootschap heeft tot doel het bevorderen en verspreiden van kennis over Multatuli, en het ondersteunen van het Multatuli Museum.
Het Multatuli Museum heeft tot doel het verzamelen van boeken, handschriften, portretten en ander materiaal van Multatuli en boeken over Multatuli, in het Museum.
Het Genootschap en het Museum houden verzamelingen van persoonsgegevens aan.
Het gaat hierbij om de volgende registraties:
De Bestuursleden van het Genootschap en het Museum
De Leden van het Genootschap
De Donateurs van het Genootschap en het Museum
De Debiteuren en Crediteuren van het Genootschap en het Museum
De namen van de ondertekenaars van het Gastenboek van het Museum
De namen van Scholen en Docenten die contact hebben (gehad) met het Genootschap en/of het Museum
De aanwezige Persoonsgegevens worden uitsluitend aangehouden voor het doel waarvoor zij verzameld zijn. Zij worden niet gedeeld met derden. Iedere geregistreerde heeft toegang tot zijn of haar gegevens, en kan het verzoek doen deze te wijzigen of te verwijderen. Zulk een verzoek zal in beginsel gehonoreerd worden. De gegevens worden verwijderd als zij niet meer nodig zijn voor het doel waar zij voor gebruikt werden.