Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Multatuli als borstbeeld

Idee 247: Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld in 'n museum van grote mannen logeerde, kwam myn moeder: 'Arme jongen,' zei ze, 'wat heb je toch gedaan! Heb ik je dáártoe opgebracht!'   Och, 't was zo koud in dat Pantheon!  (Ideën, eerste bundel, Volledig Werk, boek II, p. 459)

Lezingen

Op aanvraag houdt de conservator of een medewerker van het Multatuli Huis lezingen over een onderwerp naar keuze: Multatuli als inspirator voor de feministen of de arbeiders; Multatuli en de vrijmetselarij; over de Max Havelaar; het Amsterdam van Woutertje Pieterse; of een ander Multatulithema dat u voor uw gezelschap verkiest.

Locatie: Multatuli Huis of een locatie naar keuze
Meer informatie bij de conservator, Klaartje Groot: info@multatuli-museum.nl

Bijvoorbeeld:

'Wat maakte ge van onze dochters, o zeden!' Multatuli als pleitbezorger voor de vrouw

Wist u dat Multatuli uitermate moderne ideeën had over de rol van de vrouw in de samenleving? Hij was een voorbeeld voor de vrouwen van de eerste feministische golf en nog lang daarna. Op allerlei bijeenkomsten van de vrouwenbeweging werd zijn parabel voorgelezen van Thugatèr (Grieks: dochter), die moedwillig dom gehouden wordt omdat meisjes die 'weten, begrypen en begeeren' zich niet meer in hun ondergeschikte lot zouden schikken.

Om het geheugen op te frissen krijgt u op deze avond een introductie over 's lands grootste schrijver, met het accent op zijn emancipatoire opvattingen. Aansluitend volgt een rondleiding door het Multatuli Huis, zijn geboortehuis, waarin thans een museum en documentatiecentrum gevestigd zijn.
In een tweede lezing zal worden ingezoomd op feministen van het eerste uur zoals Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs of Titia van der Tuuk en hun band met Multatuli.

Stadswandeling

Het Multatuli Huis biedt rondwandelingen aan door het Amsterdam van Multatuli. De gids neemt u mee langs de plaatsen waar Eduard Douwes Dekker als kind gespeeld heeft of later heeft vertoefd, in de buurt van zijn geboortehuis. En uiteraard komen we langs Lauriergracht no 37. Ook zult u over de avonturen van Eduards alter-ego Woutertje Pieterse te horen krijgen. Wandelingen gaan op afspraak. We hanteren een minimum van vijf personen. Duur in totaal ca 2 uur (1,5 uur wandelen plus een half uur bezichtiging van het museum). Prijs: 10 euro per persoon (dat is inclusief entree museum).  Neem contact op met de conservator van het Multatuli Huis voor meer informatie: info@multatuli-museum.nl of (dinsdags) 020-6381938.