Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 64 - 2010

AuteurTitelPagina
  Ten geleide 3
Annemarie Kets Max Havelaar en het wereldwijde web 4-7
Chantal Keijsper Een vergankelijke collectie van een onvergankelijk Schrijver 8-13
Chiem van Houweninge Max Havelaar: overpeinzingen van een totok 14-17
Elsbeth Etty Toen viel er een juffrouw flauw 18-24
Francisca van Vloten Rechtvaardigheid bestaat niet en de waarheid is altijd een onvoltooid karwei. Max Havelaar in internationaal perspectief 25-32
Frank H. de Jong Max Havelaar: held of bestrijder van windmolens 33-35
Guido Leerdam Beelden van Max Havelaar in Over Multatuli 36-39
Hein de Bie De vraag en het antwoord 40-41
Heinz Eickmans Insulinde 42-48
Ira Wilhelm De revolutionair op de sofa of het hersenspinsel als dochter zonder hemd 49-56
Jaap Grave Multatuli en Che Guevara: hun leven na de dood. Een
vergelijking
57-63
Jason M. Wirth Max Havelaar and the question of the novel 64-71
Jerzy Koch Moei Tatoeli in de contramine: persoonlijk slash wetenschappelijk 72-77
Jos van Waterschoot 150 jaar Max Havelaar, 100 jaar Multatuli Museum 78-80
Josefien van Dusseldorp Droogstoppel en de leugen 81-82
Judit Gera Tine: stem of tegenstem? 83-88
Olf Praamstra Max Havelaar en de tweede generatie Indische schrijvers 89-94
Rolf F. Lang Max Havelaar - wiedergelesen 95-97
Saskia Pieterse Het probleem zelf is veel interessanter dan de oplossing: Max Havelaar 98-104
Tom Böhm Hamlet en Multatuli 105-113
Multatuli Het woord aan de lezer 114-123
- Over de auteurs -

Nr 65 - 2010

Auteur
Titel
Pagina
Philip Vermoortel 150 jaar Max Havelaar Vlaanderen 2-3
Reinier Salverda 'A DUTCH POLITICAL NOVEL' Over Max Havelaar in het Engels 4-16
Jelle Stegeman Ja, ich will gelesen werden! Max Havelaar en zijn Duitse vertalingen als object van vertaaltheoretisch receptieonderzoek 17-34
Kees Snoek Max Havelaar in Indonesië: constanten en variabelen 35-45
Philip Vermoortel 'Uit gansch myn hart'. Acht onbekende brieven van Julius De Geyter aan en over Multatuli 46-88

Nr 66- 2011

AuteurTitelPagina
Wilken Engelbrecht Een strijder tegen onrecht. De receptie van Multatuli in Tsjechië en Slowakije 2-41
Atte Jongstra Het biljartvraagstuk 42-57
Henk Zoomers 'En toch heeft hy gelyk'. Een contemporaine reactie van twee Lebakse ambtgenoten op Multatuli's Max Havelaar 58-82
Kim Andringa Max Havelaar, le Hollandais de Sumatra. Op de planken voor eerlijke handel 83-93
Marianne Braun 'Naar Multatuli': de meester twee keer feministisch benaderd 94-103
- Van Piet Protest tot Max Havelaar: de oogst van het jublieumjaar 104-109

Nr 67 - 2011

AuteurTitelPagina
Mieke Daniëls-Waterman De Multatuli van het Jiddisch. Een
prosopografische bespreking
4-18
Frits Booy Een kleine boef leert een grote boef kennen. De invloed van de roversroman in Woutertje Pieterse 19-25
Giulia Signorato Mogen we vrijuit spreken? Representatie en ideologie in Max Havelaar 26-39
Atte Jongstra Iets over kachels 40-46
Philip Vermoortel Multatuli als religiecriticus 47-55
Guido Leerdam & Jos van Waterschoot 'Multatuli was een theaterdier'. Gesprek met Klaartje Groot, conservator Multatuli Huis 56-59
Dick Welsink Een aanvullinkje op Ter Laan (2)* 60-61
Guido Leerdam Potloodcommentaar bij Multatuli. Boeken uit nalatenschap N.A. Douwes Dekker naar Multatuli Huis 62-66
Dik van der Meulen In memoriam Hans van den Bergh 67-69

Nr 68 - 2012

AuteurTitelPagina
Laurens Ham Het gebod of het genot. Multatuli als liefdadigheidsschrijver 4-19
  Herinneringen aan Hans van den Bergh: 20-29
Albert van den Bergh 'Dat hebt u gisteravond goed gezegd op de tv' 20
Eep Francken 'De man met het boekje' 23
Chantal Keijsper 'Ik ben daar mijn eigen powerpoint' 25
Tom Phijffer 'Het moet zo bedoeld zijn' 27
Jaap Grave Wat doen we met Multatuli? Antwoorden van schrijvers,
humanisten en vrijdenkers, anarchisten en feministen
30-42
Jacob Dekker Multatuli dan ook 43-46
Klaartje Groot Multatuli Kroniek 2011 47-49
Jaap Grave Carel Jan Schneider (1932-2011) 50-53

Nr 69 - 2012

AuteurTitelPagina
Klaartje Groot Redactioneel, 'Niets gelijkt op het andere' 2-3
Anton Korteweg 'Onkuische piëtisterij'. Douwes Dekker, de dominee-dochters en nòg een man van fatsoen 4-
Ulla Jansz Cultuurkritiek in Japanse Gesprekken 30-44
Jaap Grave Pak van Jongstra 45-51
Simon Blaas Met een kop thee hield hij onze wijnglazen gezelschap. De Middelburgse voordrachten 52-61
E.M.J. Mooij De drie-eenheid: Multatuli, Haafner en het Weesgegroet 62-70
Klaartje Groot MULTATULI.NU 71

NR 70 - 2013

AuteurTitelPagina
Klaartje Groot Redactioneel, 'Want Wouter was koning in al dat veroverde land. Koning, en Femke koningin!' 2-3
Rick Honings

Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver
Multatuli's aanval op Willem Bilderdijk

4-21
Gert-Jan Johannes Commentaar op de lezing van Rick Honings 22-25
Gaia van Bruggen Multatuli en Jan Goeverneur 26-32
Guido Leerdam & Francisca van Vloten Een en ander naar aanleiding van... 33-41
P. Spigt Henri A. Ett: een ware Multatuliaan 42-44
Vincent Stolk

'De natuur zal spreken' Multatuli en andere pedagogen over opvoeding en onderwijs

45- 63

Klaartje Groot Multatuli Kroniek 2012 64-66

NR 71 - 2013

AuteurTitelPagina
Vincent Stolk Redactioneel, 'Wat of wie inderdaad iets beduidt, breekt baan over de grenzen' 2-3
Graa Boomsma Multatuli als Amerikaan  4
Yuan (Sofie) SUN en Olf Praamstra De eerste vertaling van Multatuli in het Chinees 11
Germa Greving Vanuit twist en tweespraak. De ontstaansgeschiedenis van de Multatulihuldiging in 1910 25
Jaap Grave Over Julius Pée   45
Pauline Wesselink Signalement: over Tine en Multatuli 51
Annelies Dirkse Het doordringend oog: Eduard Douwes Dekker en het magnetisme
62
Kees Snoek In het spoor van Multatuli: drie sportieve dagen in Lebak