Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Multatuli als borstbeeld

Idee 247: Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld in 'n museum van grote mannen logeerde, kwam myn moeder: 'Arme jongen,' zei ze, 'wat heb je toch gedaan! Heb ik je dáártoe opgebracht!'   Och, 't was zo koud in dat Pantheon!  (Ideën, eerste bundel, Volledig Werk, boek II, p. 459)

'Ik leg my toe op 't schryven van levend Hollandsch, maar ik heb schoolgegaan.'

Samenvatting Max Havelaar (De Alphaman, 11 jan. 2016)

De Alphaman vertelt je het verhaal van Max Havelaar. Een dappere man wil de uitbuiting van de Javanen aankaarten, maar dit gaat moeizaam

Samenvatting Max Havelaar: Saïdjah en Adinda (De Alphaman, 1 feb. 2016)

Het zeventiende hoofdstuk van Max Havelaar bevat het prachtige (maar ook tragische) verhaal van Saïdjah en Adinda. Twee jonge Javanen lijken voor elkaar bestemd, maar een dictatoriaal districtshoofd gooit roet in het eten

Leerlingen weten het beter

'Meent men dat het de moeite niet lonen zou, aan kinderen te vragen wat er aan 't onderwys ontbreekt?'

(In: Multatuli, Duizend en enige hoofdstukken over Specialiteiten, Volledige Werken boek V, p. 525)

leraren verdienen te weinig

'Idee 381. Toen ik zo-even beweerde dat schoolmeesters te karig beloond worden, was dit niet omdat ik die beloning beschouw als onevenredig met de geleverde hoeveelheid kennis, wetenschap of mensmakery. Ik had alleen 't oog op de bitterheid van 't brood dat betaald wordt met zo lastigen arbeid, en op de onvoldoende schadeloosstelling voor 't gemartel van den man die z'n leven doorbrengt in 'n wespenest.'

(In: Multatuli, Ideën, eerste bundel)

Max Havelaar ToesprakenToernooi

Je kunt je in mei weer inschrijven voor het jaarlijkse Max Havelaar Toernooi in het najaar. Hou de site in de gaten en help je leraar herinneren want de aanmeldingen gaan altijd hard. Houd de beste toespraak en win een bezoek aan Amsterdam met je klas (naar het Multatuli Huis en 't NRC) en natuurlijk Eeuwige Roem.
Meedoen? Overtuig eerst je docent en laat die vóór 1 september een e-mail sturen naar mht@bb.leidenuniv.nl