Manuscript van de Max Havelaar lockdown-editie is af

Manuscript van Max Havelaar lockdown-editie is gereed

Manuscript Max Havelaar lockdown editieEr bestaan vele versies, edities en vertalingen van de Max Havelaar, maar nog geen handgeschreven boek in 170 verschillende handschriften. 

Dankzij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en 170 deelnemers aan het Max Havelaar lockdown-editie project is dit boek er nu. Daarnaast stuurden tientallen deelnemers filmpjes waarin te zien is hoe ze hun fragment van de Max Havelaar overschrijven.

De lockdown-editie zal worden opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van de VU. Het is de bedoeling dat dit handschrift ook digitaal beschikbaar wordt gesteld, voor alle geïnteresseerden. Tenslotte komt er een bundel met 'glossen' waarin de deelnemers hun band met de Max Havelaar beschrijven

Schenking zeldzame foto van Multatuli

Portret Multatuli met_Idee door Mitkiewicz

Van de Leidse neerlandica Marjolijn Pouw heeft het Multatuli Museum een zeldzame foto van Multatuli gekregen, voorzien van een eigenhandig Idee.

Het portret, in opdracht van de schrijver vervaardigd door César Mitkiewicz, was oorspronkelijk in het bezit van de uitgever Geert van Oorschot, die het aan de Leidse hoogleraar en dichter Hans Gomperts cadeau had gedaan.

Op zijn beurt schonk Gomperts het aan Marjolijn Pouw. Via haar ontving het museum bovendien een aantal boeken van en over Multatuli, afkomstig uit de collectie van de arabist Frank Schröder. 

18 oktober Filmvertoning Max Havelaar


De Stichting Multatulilezing Nederland organiseert een filmvertoning van Max Havelaar bij Chassé Cinema te Breda. Daarna is er een gesprek met Elsbeth Etty, voorzitter van het Multatuli Genootschap.

Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij is een Nederlands-Indonesische speelfilm uit 1976 van Fons Rademakers, naar de gelijknamige roman van Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Het boek is een politieke aanklacht tegen het koloniaal regime in het toenmalige Nederlands-Indië. De hoofdrollen worden gespeeld door Peter Faber en Sacha Bulthuis en Jan de Bont schoot de fraaie beelden van Indonesië.

Het programma...

Lees meer...

13:30 uur Aanvang met een korte inleiding (max. 5 minuten) door Chris van de Ven.
13:35 uur Start film.
15:35 uur Korte pauze (15 minuten).
15:50 uur Aanvang tweede deel.
16:40 uur Einde film en start nagesprek van 30 minuten met Chris van de Ven als moderator met specialist over Multatuli, zijn boek/film tegen het licht van de actualiteiten.
17:10 uur Gelegenheid om bij Chassé Cinema een drankje te nuttigen.

Toon minder...

Halve ton subsidie voor herinrichting Multatuli Huis

Multatuli_Huis_met_glazen_overkapping_2020
Het Multatuli Huis krijgt een Corona-gerelateerde subsidie van €52.000 van het Kickstart Cultuurfonds om meer ruimte voor bezoekers te creëren. Hiermee zal een lang gekoesterde wens van conservator Klaartje Groot in vervulling gaan: het geld is bestemd voor de glazen overkapping van de door vocht aangetaste binnenplaats en andere aanpassingen om de 'routing' in het museum sterk te verbeteren en het gebouw toegankelijker te maken.
De voorbereidingen van dit al jaren op uitvoering wachtende project zijn inmiddels begonnen.

Lees meer...

Het in verband met de Corona-crisis opgerichte Kickstart Cultuurfonds is bedoeld "om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek".
Het fonds is een initiatief van: BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, en de VandenEnde Foundation. Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds / Zadelhoff Cultuur Fonds / Stichting Fonds Neven en Nichten van Zadelhoff, Fonds 1818, Stichting Zabawas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Toon minder...

Engelse vertaling max Havelaar genomineerd

De recente Engelse vertaling van Max Havelaar door Ina Rilke en David Mc Kay staat op de shortlist van de Oxford-Weidenfeld vertaalprijs. De beslissing valt op 30 september. De prijs bekroont jaarlijks een literaire vertaling van een boek uit een Europese taal in het Engels.

De nieuwe Max Havelaar-vertaling van Ina Rilke en David McKay verscheen in 2019 in de serie New York Review of Books' Classics. In de Translator's Note schrijven de vertalers:

"Almost since it was first published, Max Havelaar, or the Coffee Auctions of a Dutch Trading Company has been considered a masterpiece of nineteenth-century Dutch literature, and Multatuli has been fortunate in the number of English translations it has seen (the first appeared a mere eight years after publication of the book in 1860; this one is the fourth). A look at earlier English versions often alerted us to potential pitfalls, confirmed our intuitions, or inspired us to improve on our own solutions. Yet this is not a modified or edited version of one or more earlier editions, but a fully new translation from the original Dutch. More than fifty years after Roy Edwards's fine English translation, it was high time for a fresh perspective."

Verschenen: De Kleine Multatuli. de Max Havelaar en andere werken samengevat


In de serie 'Kleine boekjes – grote inzichten' van Atlas Contact is na De Kleine Marx, De kleine De Beauvoir en andere nu ook De Kleine Multatuli verschenen. Hierin gaan Klaartje Groot en David Hollanders in op het unieke oeuvre van Multatuli. Zijn opvattingen over religie, opvoeding, kolonialisme, vrouwenemancipatie, de arbeidersbeweging, politiek en literatuur komen aan bod. Multatuli's schrijverscarrière begon met' Max Havelaar', een boek over onderdrukking van een volk. Dit meesterwerk ging de hele wereld over; nieuwe vertalingen blijven verschijnen gezien dit onverminderd actuele thema. Ook in zijn andere werken snijdt Multatuli onderwerpen aan die de 21e-eeuwse lezer nog weten te boeien. Hoog tijd om nader kennis te maken met zijn sprankelende, gevatte stijl, zijn gevoel voor humor en aandacht voor detail.
Lees ook de column van Hollanders hierover in Follow the money

Handgeschreven lockdown-editie Max Havelaar bij de VU

Er zijn al vele uitgaven van de Max Havelaar. Geïnspireerd door de lockdown begint de VU op 15 juni een project om daar een handgeschreven editie toe te voegen. Bekende en onbekende Nederlanders, Multatuli-adepten: iedereen kon een passage van de oorspronkelijke tekst overschrijven. Bekijk hier het filmpje van prinses Laurentien.

Fragment eerste bladzijde Max Havelaar

Lees meer...

Een van de initiators is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel die het project in een interview met Ad Valvas toelicht.
Op Neerlandistiek staat een lijst met (bekende) deelnemers.

De Max Havelaar lockdown-editie wordt opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek van de VU en komt digitaal beschikbaar voor alle geïnteresseerden.
De tekst hieronder is van Elsbeth Etty, voorzitter van het Multatuli Genootschap. Zittend achter het bureau van Multatuli in het Multatuli-museum (filmpje) schreef zij de eerste zinnen uit de Max Havelaar over voor de lockdown-editie. 

Toon minder...

Het museum is weer open!


Tot ons grote genoegen is het Multatuli Huis weer geopend! Wegens het coronavirus geschiedt dat op afspraak. U heeft dus gegarandeerd een VIP-bezoek met de rondleider voor u alleen!

Reserveringen kunt u doen voor maximaal vier personen voor een half uur op genoemde openingstijden. Om verzekerd te zijn van uw bezoek kunt u het beste uiterlijk een week van te voren reserveren via info@multatuli-museum.nl. Maar ad hoc kunt u het altijd proberen.

De rondleider houdt 1,5 meter afstand voor uw en onze gezondheid. 

Van harte welkom!

Het Multatuli Huis volgt de richtlijnen van het RIVM voor musea en de noodverordening van de Gemeente Amsterdam

vertolking Japanse steenhouwer

Door Annette Kruisbrink

VU-studenten bezoeken Multatuli Museum in sept 2020VU-studenten bezoeken het Multatuli museum

VU-studenten brachten op een stralende septemberochtend een bezoek aan het Multatuli Museum in de Amsterdamse Korsjespoortsteeg waar zij ontvangen werden door voorzitter Elsbeth Etty (zie filmpje op YouTube).

Vanaf het bordes hield zij een mooi verhaal over Multatuli en #MeToo. De studenten, op stoelen keurig op anderhalve meter van elkaar in de Korsjespoortsteeg, luisterden aandachtig naar de voorzitter en konden na afloop vragen stellen. Vervolgens werden zij in groepjes van 5,  op anderhalve meter,  door het museum geleid ...

Verschenen: Tom Phijffer, Het masker van Rob Nieuwenhuys

Hier leest u de column van Tom Phijffer voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Najaar 1971 verbleef de letterkundige Rob Nieuwenhuys (Semarang 1908–Amsterdam 1999) bijna twee maanden op Java. Hij was er door de Nederlandse regering in het kader van het Cultureel Akkoord als adviseur heen gestuurd om de betrekkingen met de voormalige kolonie te helpen herstellen. Enkele weken daarvoor hadden koningin Juliana en prins Bernhard een staatsbezoek aan Indonesië gebracht. Voor het eerst sinds 1952 keerde Nieuwenhuys terug naar zijn land van herkomst. Het zou ook voor het laatst zijn.
Rob Nieuwenhuys leefde tussen twee werelden, die van zijn Hollandse vader en zijn Indo-Europese moeder. Hij schreef er een semi-autobiografische roman over, Vergeelde portretten (1954) en de bundel essays Tussen twee vaderlanden (1959). Zijn magnum opus Oost-Indische Spiegel (1972), de beschrijving van de Indisch-Nederlandse letterkunde, leverde hem grote faam op. Bekend werd hij verder door ...

Lees meer...

zijn fotoboeken over tempo doeloe, 'de tijd van vroeger'.
Op zijn reis over Java ontmoette Nieuwenhuys onder meer de filmmaker Fons Rademakers en Willem Frederik Hermans, met wie hij later in de clinch zou liggen over de Max Havelaar van Multatuli.
Tom Phijffer reconstrueerde de missie van Rob Nieuwenhuys op basis van zijn persoonlijke archief, interviews en officiële bescheiden betreffende het Cultureel Akkoord. Het resultaat is een fascinerend verslag van een vergeten reis onder politiek beladen omstandigheden.
Eind juli 2020 sprak Thys met Tom Phijffer over zijn boek en over Rob Nieuwenhuys. ys. Het gesprek werd opgenomen in de stijlkamer van het Multatulihuis in Amsterdam en is te zien op Youtube.

Toon minder...

Dick Matena en de lock down editie Max Havelaar

De Alphaman: dominee Wawelaar

Droogstoppel is de man


Max Havelaar is maar een saaie held. Aan iemand die alleen maar goed is valt niet veel te beleven, aldus docent Nederlands Bas Jongenelen. Hij raadt Multatuli aan om Droogstoppel als hoofdpersoon te nemen als hij zijn roman gaat herschrijven.tentoonstelling JUBELJAREN


Kom nu we weer open zijn de tentoonstelling 'Jubeljaren' bekijken. Er zijn de afgelopen twee eeuwen heftige discussies gevoerd in de voorbereiding op de talloze Multatuli-jubilea. Van de vijftig jaar Max Havelaar in 1910, of de 25 jaar Multatuli Museum in 1935 tot en met de onthulling van het omstreden standbeeld op 't Singel in 1987. We hebben voor u de mooiste affiches uit het stof gehaald. Hoogtepunt is dat uit jubeljaar 1920 door André Vlaanderen. Zowel de werktekening als de eindversie zal te zien zijn, waarop in prachtige, unieke Jugendstilletters het jubileumprogramma van 1920 staat afgedrukt.

Amhaarse vertaling Woutertje Pieterse
juni 2020 - Onlangs is een Amhaarse vertaling verschenen van Woutertje Pieterse, vertaald naar het Engels door Hailemelekot Tekesteberhan. Inderdaad: het is de taal die ze in Ethiopië bezigen. De verhalen over Woutertje heeft Multatuli oorspronkelijk als onderdeel van zijn 'Ideën' gepubliceerd. De verhalen waren populair maar Multatuli heeft er nooit een aparte publicatie van willen maken omdat ze samenhangen met de overige ideeën. Zijn vrouw Mimi Hamminck Schepel heeft ze na zijn dood toch samengenomen en als een roman op de markt gebracht.

Vertelling Saïdjah en Adinda


Op 17 september vertelt Sjef Honer het verhaal van Saïdjah en Adinda in het Verhalenhuis Haarlem. Bekijk de trailer. En boek hier.

Rector VU doet mee aan Max Havelaar lockdown-editie

Rector VU in Multatuli Museum

Op 15 juni leverde de rector van de VU, Vinod Subramaniam, in het Multatuli Museum zijn bijdrage aan de Max Havelaar lockdown-editie. Hij schreef het begin van het beroemde verhaal Saidjah en Adinda over.

Doe ook mee aan de Max Havelaar lockdown-editie.

#multatuli #maxhavelaarlockdowneditie

Lees meer...

Freek leest 'Saïdja en Adinda' van Multatuli

Saïdjah en Adinda uit de Max Havelaar van Multatuli zoals voorgelezen in oktober 2018 in het Groninger Museum tijdens de tentoonstelling Het Volle Leven (op YouTube te zien sinds 17 april 2020).

Portret van Multatuli door Siegfried Woldhek

Portret van Multatuli door Siegfried Woldhek

In NRC Handelsblad van 29 februari 2020 publiceerde de tekenaar en schilder Siegfried Woldhek een stemmig portret van Multatuli.
Zijn toelichting: 'Geschilderd met bister, voor het bruin van koffie en oude foto's. Plus een beetje kobalt turquoise en wat dekwit.'
Het Multatuli Museum is erin geslaagd het origineel te verwerven. In een mail aan een lid van het genootschaps-bestuur gaf Woldhek blijk van zijn bijzondere affiniteit met Multatuli:
'Multatuli was de eerste auteur die ik tekende, mei 1976,' aldus de kunstenaar.

Preview: 200 jaar Multatuli: 'Het salieavondje bij juffrouw Pieterse'

In de herfst van 2020 vieren we in De Nieuwe Liefde in Amsterdam het 200ste geboortejaar van Multatuli (Eduard Douwes Dekker), schrijver van onder meer 'Max Havelaar', met een avond gewijd aan zijn liefdesbrieven, -verhalen en leven in samenwerking met Feest der Poëzie, De Arbeiderspers en Uitgeverij Boom (deze Multatuli-avond zou oorspronkelijk op 30 maart 2020 plaatsvinden).

Ter gelegenheid daarvaan heeft De Nieuwe Liefde alvast een voordracht van 'Het salieavondje bij juffrouw Pieterse' online gezet. Het is gebaseerd op 'De geschiedenis van Woutertje Pieterse' van Multatuli.

'Juffrouw Laps, je bent een zoogdier!' Als haar zoon (leraar op de basisschool) een biologisch feitje deelt met de bezoekende dames, eindigt het theekransje bij juffrouw Pieterse met een scheldpartij en uittocht.

Twee online colleges over Multatuli door Bureau Boeiend

Multatuli door Bureau Boeiend

In dit tweeluik over Multatuli en de Max Havelaar gaat Liesje Schreuders in kort bestek, maar op zo interactieve wijze mogelijk, in op het leven van Douwes Dekker, op het Nederlandse kolonialisme en, vooral, op de betekenis van de Max Havelaar voor de Nederlandse cultuur.
U krijgt sprekende teksten, beeldmateriaal en teksten die zonder uitzondering tot nadenken en, wellicht tot discussie aanzetten.
U volgt de twee colleges (op de dinsdagen 26 mei en 2 juni, 16u-18u) thuis op uw computer of tablet en ziet de afbeeldingen die u anders in de zaal zou zien.
U hoort de spreker en kan haar desgewenst ook zien. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Meer informatie over de colleges is te vinden bij Bureau Boeiend.

Knevelarij door de belastingdienst: wat dat betekent lees je in Max Havelaar 
door: Liesje Schreuders (Volkskrant, 28 mei 2020)
'De regent van Lebak' in Max Havelaar maakt zich schuldig aan knevelarij, precies wat nu ook de Belastingdienst ten laste is gelegd. Laten we hopen dat niet weer de onderknuppels ervoor opdraaien.

VU-hoogleraar Jacqueline Bel reageert met Multatuli op Abraham Kuyper Lezing 2020

Op 14 mei 2020 was de Abraham Kuyper Lezing. Dit jaar hield schrijver Arnon Grunberg een verhaal met de titel 'Blinde gehoorzaamheid'. Het programma werd vanwege de coronacrisis opgenomen in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam, zonder publiek.

VU-hoogleraar Jacqueline Bel, houder van de Multatuli-leerstoel voor moderne Nederlandse Letterkunde, reageerde op de lezing. Ze vergeleek Grunberg met Multatuli, die ook streed voor meer rechtvaardigheid in de samenleving. Arbeiders, vrouwen, inwoners van de koloniën wilde hij helpen mens te zijn.

Na 81 columns stopt de Multatulileesclub

'Ik heb veel geleerd van mijn leescursus, maar ik sluit hem nu,' schrijft Marc van Oostendorp in zijn 81e en laatste column over de Multatulileesclub.
Er bestaan misverstanden over zijn Multatulileesclub, meldt Van Oostendorp: 'Enigszins tot mijn verbazing dachten veel lezers van de leescursus dat de deelnemers aan de leescursus fictief waren – dat het alleen ging om een vorm, maar in feite is zo ongeveer alles wat ik optekende feitelijk door iemand tegen mij gezegd.'  
'Het is waar dat we niet als een club bij elkaar kwamen, maar ik heb de afgelopen jaren met tal van mensen over allerlei aspecten van de Volledige Werken gesproken. Een reden om er nu mee te stoppen is dat het erop lijkt dat die gesprekken voorlopig niet gevoerd kunnen worden – via Zoom gaat dat toch niet zo goed.'
Wie de 81 columns niet of maar gedeeltelijk kent of ze wil herlezen kan dat doen op Neerlandistiek.nl.

Digitale boekpresentatie woensdag 20 mei 2020 om 20.30u

'Het masker van Rob Nieuwenhuys. Reconstructie van een vergeten reis naar Indonesië',  door Tom Phijffer.

Rob Nieuwenhuys, de nestor van de Indische letteren, reisde in 1971 als adviseur van de Nederlandse regering naar Indonesië om de betrekkingen met de voormalige kolonie te helpen herstellen. Voor het eerst sinds 1952 keerde Nieuwenhuys terug naar zijn land van herkomst. Hij leefde tussen twee werelden, die van zijn Hollandse vader en zijn Indo-Europese moeder. Het is hét centrale thema in zijn werk.
Op zijn reis over Java ontmoette Nieuwenhuys onder meer de filmmaker Fons Rademakers en Willem Frederik Hermans, met wie hij later in de clinch zou liggen over de Max Havelaar van Multatuli.
Tom Phijffer schreef een fascinerend verslag van een vergeten reis onder politiek beladen omstandigheden. Het verschijnt bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.
Het boek wordt digitaal met een livestream en virtueel vanuit het Torpedo Theater te Amsterdam gepresenteerd met bijdragen van Elsbeth Etty, voorzitter van het Multatuli Genootschap, Henk Schulte Nordholt van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, en Peter van Zonneveld, voorzitter van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.
De muzikale omlijsting is in handen van Maria Lekransy (zang), Anna Makaloy (zang) en Harto Soemodihardjo (gitaar).
Het programma begint om 20.30u en duurt ongeveer een uur. Inloop/inloggen vanaf 20.00u. Deelname is gratis.

Vriendelijk verzoek je van tevoren aan te melden bij het Torpedotheater: reserveren@torpedotheater.nl (020-4284993).

De koning opent Multatuli-jaar

Koning onthult gedenksteen Multatuli in De Nieuwe Kerk
Officiële start Multatuli-jaar 2020

Op maandag 17 februari 2020 heeft Zijne Majesteit de Koning een gedenksteen onthuld ter ere van Eduard Douwes Dekker alias Multatuli. De koning opende met deze handeling officieel het Multatuli-jaar. Dit jaar vieren we de 200ste geboortedag van onze schrijver met diverse activiteiten en initiatieven. Het programma van 17 februari luidde als volgt...

Lees meer...

Schrijver Arnon Grunberg hield een lofrede en acteur Thom Hoffman kroop in de huid van Multatuli. Prof. dr. Elsbeth Etty, voorzitter van het Multatuli Genootschap, hield ook een toespraak. De gedenksteen is ontworpen door kunstenaar Jeroen Henneman. Leden van het Multatuli Genoootschap komen op zaterdag 7 maart bijeen in de De Nieuwe Kerk voor een filmregistratie te zien. Daarna gaan ze naar het Multatuli Museum, waar de tentoonstelling 'Jubeljaren'geopend wordt. Introducées van harte welkom.

2020 Multatuli-jaar

Het Multatuli Genootschap organiseert het hele jaar door verschillende activiteiten om het werk en de ideeën van Multatuli in de belangstelling te houden. Ook wordt er een 'digitaal standbeeld' ontwikkeld, Multatuli Online. Op deze website worden onder meer het hele oeuvre van de schrijver, de volledige correspondentie en al het beschikbare beeldmateriaal ontsloten. Verder zal Jacqueline Bel van de Vrije Universiteit Amsterdam – hoogleraar Moderne Letterkunde – de opgerichte Multatuli-leerstoel bekleden.

Schrijvers in De Nieuwe Kerk Amsterdam

Met de gedenksteen voor Multatuli wordt een nieuwe naam toegevoegd aan het literaire pantheon van De Nieuwe Kerk. Tal van bekende, maar ook minder bekende, schrijvers zijn in deze kerk begraven of worden er herdacht met een gedenksteen. Grote namen zijn Joost van den Vondel, P.C. Hooft, Hella S. Haasse en Johan Huizinga. De negentiende-eeuwse dichter Isaäc da Costa werd als een van de laatste in De Nieuwe Kerk bijgezet (1860) en de in zijn tijd populaire dominee-dichter Ten Kate kreeg jaren na zijn dood een gedenksteen (1923). De Nieuwe Kerk huisvestte van 1578 tot 1632 de eerste stadsbibliotheek van Amsterdam.

De pers over de opening van het Mutatuli-jaar

Koning onthult gedenksteen voor Multatuli (Vorsten)

Koning eert schrijver Multatuli met gedenksteen (Blauw Bloed, EO)

Toon minder...

4 oktober Boekpresentatie Multatuli's liefdesbrieven, liefdesverhalen & leven

Multatuli staat vooral bekend om zijn legendarische boek Max Havelaar (1860). Maar wie had gedacht dat zijn liefdesbrieven en eigen leven zo zinnenprikkelend zouden zijn?

Op 4 oktober wordt hiervan een heruitgave gepresenteerd in de Nieuwe Liefde met een feestelijke omlijsting i.s.m. Feest der Poëzie, De Arbeiderspers en Uitgeverij Boom. Multatuli is natuurlijk bekend van zijn strijd tegen de koloniale misstanden in toenmalig Nederlands-Indië, zijn tegendraadse Ideeën en zijn levendige en vooruitstrevende schrijfstijl. Maar ook zijn liefdesleven waren opmerkelijk. Vanavond kijken we verder dan de Multatuli die iedereen kent. We ontdekken de man achter de schrijver, die hartverscheurende liefdesbrieven schreef en hartzeer meemaakte net als ieder ander. Verwacht voordracht, ontroerende liefdesverhalen en muzikale vervoering.

Op deze avond presenteert...

Lees meer...

De Arbeiderspers de heruitgave van zijn Liefdesbrieven, met een voorwoord van Elsbeth Etty (emeritus hoogleraar literaire kritiek) die over Multatuli's liefdesleven zal spreken.

Biografie van Dik van der Meulen over Eduard Douwes Dekker

Uitgeverij Boom presenteert de heruitgave van de met de AKO-literatuurprijs bekroonde biografie van Multatuli door Dik van der Meulen, die de avond zal inleiden met een korte lezing over zijn leven en werk.

Etty en Van der Meulen gaan in debat over Multatuli en de vrouw, de politiek en het kolonialisme. Dichter-theoloog en oprichter van De Nieuwe Liefde Huub Oosterhuis belicht Multatuli's problematische relatie met het christendom door het voordragen van zijn Gebed van de Onwetende ('O God, er is geen God!').

Volgens velen staat in Max Havelaar één van de ontroerendste liefdesverhalen uit de Nederlandse literatuur: Saïdjah en Adinda. Simon Mulder (voordrachtskunstenaar) zal fragmenten hieruit en uit enige liefdesbrieven brengen, afgewisseld door de uitvoering van de Saïdjah-Elegie voor cello en piano van de Nederlandse componist Richard Hol (wellicht één van de eerste lezers van Max Havelaar) en de Java-suite voor piano van Leopold Godowsky door Duo Multatuli. Zij zijn een muziekduo bestaande uit de Indonesische pianist Stephano Harsono en de Indonesisch-Nederlandse cellist Jan van der Plas.

Toon minder...

Verschenen: Wie is wie in de max Havelaar


Op 2 maart 2020 is het precies twee-honderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker werd geboren. Hij maakte in 1860 onder het pseudoniem Multatuli in één klap een onuitwisbare indruk met de publicatie van 'Max Havelaar, of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij'. Multatuli was tijdens zijn leven en ook nog heel lang daarna onderwerp van talloze geschriften, polemieken, debatten, studies, boeken, artikelen en documentaires. 'Max Havelaar' werd de klassiekste klassieker van de Nederlandse literatuur.

In 'Wie is wie in Max Havelaar' wordt ingegaan op

Lees meer...

de werkelijkheid achter het verhaal: biografische en andere gegevens over tal van prominente figuranten worden op even solide als aansprekende wijze uit de doeken gedaan.

Aan de hand van de eminente Vlaamse letterkundige en Multatuli-kenner dr. Philip Vermoortel komt u nader in contact met figuren als Petrus Albertus Alexander Collard, Everdine van Wijnbergen en Robert Voûte, die de lezers van 'Max Havelaar' allemaal beter kennen als Duclari, Tine en Batavus Droogstoppel, makelaar in koffie, Lauriergracht no. 37.

Toon minder...

Crowdfunding op streek

Multatuli vond het maar een 'armzalig pensioentje'. Dat het huldeblijk van maart 1882 hem niet in staat zou stellen om 'groote plannen' uit te voeren, voorzag hij, maar 'dat het ook in eenvoudig-burgerlijke zin zoo armzalig zou uitvallen', nee, dat had hij niet gedacht. Maar hij zou met de opbrengst van de huidige  crowdfunding toch echt tevreden kunnen zijn: van het totaalbedrag van 350.000 dat nodig is voor de nieuwe website en de andere jubileumactiviteiten is zo'n 320.000 binnen. Het Multatuli Genootschap teert nu nog wel...

Lees meer...

...behoorlijk in, dus bijdragen zijn nog steeds van harte welkom! (Het Multatuli Genootschap is nog niet tevreden) Heeft u rijke vrienden? Forward de nieuwsbrief, of verwijs ze naar onze website.

Huldeblijk maart 1882

in 1882 konden ze er ook wat van. Voor het huldeblijk van toen hadden zich meer dan zeventig bekende en onbekende sympathisanten verenigd. Het geld werd voor een deel zelfs met dubbeltjes tegelijk ingebracht door de armlastige lezers van Recht voor Allen (het orgaan van vrijdenkersvereniging De Dageraad). De inzamelingsactie kon lang niet ieders goedkeuring wegdragen en volgens Multatuli zelf werd hij 'in de kranten gemarteld'. Met name de christelijke bladen waren tegen de steun aan een schrijver 'die de godsdienst onttroond' had. Het blad De Tijd vond het huldeblijk 'een onverdiende aalmoes'. Want 'zijn Ideeën zijn het gevaarlijkste, het slechtste boek, dat jeugdige personen en half-ontwikkelden kan worden in handen gegeven. Van het treurig ongeloof, van de materialistische en cynieke wereldopvatting, die wij helaas bij velen onder het jongere Nederland aantreffen, draagt Multatuli de schuld. Zijn spot met al wat deugd heet, godsdienst, eerbaarheid en maatschappelijke beginselen, hebben geest en hart van velen voor altijd vergiftigd.' Mocht het ooit lukken geld bij elkaar te krijgen, wat de katholieke Maasbode niet geloofde, dan wilde het blad wel 'om een hoekje staan als het aangeboden wordt aan de man, die eenmaal in zijn ontzaglijken hoogmoed gezegd heeft: Publiek, ik veracht u innig. Misschien jaagt hij de heele commissie zijn huis uit, of hij moest zo diep gezonken zijn dat hij een aalmoes uit de hand van dit zo verachte publiek aanneemt.'

Toon minder...

2 maart oratie Multatuli-leerstoel

Op 2 maart, de 200e geboortedag van Multatuli, zal Jacqueline Bel, die is benoemd tot hoogleraar aan de VU, haar inauguratierede houden: 'Ik wil gelezen worden. Het pak van Sjaalman en de moderne Nederlandse literatuur'. Behalve colleges Nederlandse literatuur en de nieuwe schrijfacademie – van Multatuli leer je immers goed schrijven, aldus Maarten 't Hart – heeft ze een...

Lees meer...

... uitgebreid programma opgezet waarmee zij Multatuli en zijn werk onder de aandacht zal brengen van studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland. Veel wordt in samenwerking met het Multatuli Genootschap georganiseerd. Hier vast een tipje van de sluier: 
- Maart-juni 2020 Multatuli Pre University College (4 bijeenkomsten op de VU)
- 12 juni 2020 mini-symposium Multatuli Internationaal
- 4-18 Juli 2020 Multatuli Zomerschool over literatuur en engagement 
- Oktober 2020 symposium Multatuli Online

Toon minder...

Aanwinst: jugendstil herdenkingsaffiche 1920


Weer een aanwinst voor het Multatuli Huis: een Jugendstil affiche door André Vlaanderen. De werktekening hing al in de stijlkamer. Het affiche dat nu is aangeschaft ondescheidt zich met het jubileumprogramma van 1920 dat in een prachtige, uitgekiende typografie is weergegeven. De aanwinst zal vanaf 8 maart 2020 te zien zijn op de tentoonstelling 'Jubeljaren voor Multatuli' met allerlei Multatuli-herdenkingsaffiches uit de 20e eeuw. Kom kijken!

 

Multatuli-leerstoel aan de VU 1 december 2019

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft vanaf 1 december 2019 weer een gewoon hoogleraarschap moderne Nederlandse Letterkunde, gesponsord door het Multatuligenootschap, initiatiefnemer van de leerstoel. Dr. Jacqueline Bel universitair hoofddocent Moderne Nederlandse letterkunde aan de VU, zal de Multatuli-leerstoel bekleden. De leerstoel vormt...

Lees meer...

...de opmaat tot het Multatuli-jaar 2020, het 200e geboortejaar van Eduard Douwes Dekker, waarin de betekenis van Multatuli als schrijver, dwarsdenker en wegbereider op alle mogelijke manieren zal worden geëerd. Behalve een nieuwe geavanceerde website met alle werken van en over Multatuli, wordt er een gedenksten onthuld in de Nieuwe Kerk, komt er een tentoonstelling in het Multatuli Huis met herdenkingsaffiches en liggen er diverse publicaties in het verschiet. Wilt u helpen het jubileumjaar tot een succes te maken? Het Multatuli Genootschap heeft onlangs een crowdfundingcampagne gelanceerd om de resterende gelden voor het jubileumjaar te verzamelen.

Jacqueline Bel, die in 2015 de veel geprezen literatuurgeschiedenis Bloed en rozen publiceerde, heeft als leeropdracht de moderne Nederlandse letteren de plaats te geven die het vak aan een klassieke universiteit verdient. De leerstoel wordt ingesteld aan de vooravond van het 200e geboortejaar van Eduard Douwes Dekker, waarin de betekenis van Multatuli als grondlegger van de moderne Nederlandse letterkunde op alle mogelijke manieren zal worden geëerd, onder andere met de onthulling van het digitale monument 'Multatuli Online'. Dat is de door Krijn ter Braak in samenwerking met René van Stipriaan vervaardigde, dynamische website met alle werken van en over Multatuli, die veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden genereert. Prof. Bel zal haar oratie uitspreken op 2 maart 2020, de 200e geboortedag van Eduard Douwes Dekker. Andere jubileumactiviteiten zijn de onthulling van een gedenkstaan in de Nieuwe Kerk en een tentoonstelling in het Multatuli Huis 'Jubeljaren voor Multatuli' en diverse publicaties.

De betekenis van Multatuli is onomstreden. Hij zag al vroeg wat anderen niet zagen of negeerden: misstanden in de koloniën, uitbuiting van arbeiders in eigen land, onderdrukking van vrouwen en religieuze dwingelandij. Zijn nog altijd actuele aanklachten tegen onrecht en zijn visionaire maatschappijvisie bracht hij briljant en onbevreesd voor de autoriteiten onder woorden. De invloed van zijn in vele talen uitgebrachte Max Havelaar (volgens de Indonesische schrijver Pramoedya Ananta Toer "the book that killed colonialism") strekt zich bovendien uit tot ver buiten het Nederlandse taalgebied.

Professor Jacqueline Bel zal naast Multatuli gerelateerd onderzoek onder meer colleges moderne Nederlandse literatuur geven in de Master Nederlandse Letterkunde en in de nieuwe Schrijfacademie, een minor bedoeld voor studenten uit alle geledingen van de VU. Hierin staan literatuur en creatief schrijven centraal. Met aandacht voor diversiteit en voor levende auteurs die ook nu – vaak geïnspireerd door Multatuli – geëngageerde literatuur schrijven.

Het Multatuli Genootschap is een crowdfundingcampagne gelanceerd om de resterende gelden voor het jubileumjaar te verzamelen.

Namens het bestuur van het Multatuli Genootschap,

Dr. Elsbeth Etty (voorzitter)

Toon minder...

Bedelbrieven voor Multatuli door Elsbeth Etty


Met het oog op het jubileum in 2020, Multatuli's 200e geboorte-jaar, is het boekje Bedel-brieven voor Multatuli verschenen met een selectie van bedelbrieven die in de afgelopen honderd jaar voor Multatuli geschreven zijn. Het is geschreven door Elsbeth Etty en rijk geïllustreerd met...

Lees meer...

... jubileumaffiches ut de collectie van het Multatuli Huis. De gelimiteerde, genummerde editie van 100 exemplaren is niet te koop. Donateurs die minimaal 100 euro schenken krijgen het thuis gestuurd. Zie voor meer info over onze crowdfundigscampagne de website: http://www.multatuli-museum.nl/multatulijaar2020-steunmultatuli2020. Het behoort tot de reeks geschriften van het Multatuli Genootschap, evenals het boekje 'Two rebels with a cause', beide vormgegeven door Sander Pinkse Boekproductie.

Toon minder...

Multatuli zoekt een Zürcher


Het Multatuli Huis kan weer even blijven bestaan. Een Mecenas van het kaliber Johannes Zürcher is nog niet opgestaan, maar er zijn veel gulle donaties van particulieren binnengekomen op rekening 4841171. Ook de verkoop van het Multatuli-T-shirt levert een mooie bijdrage. Multatuli dankt u voor dit huldeblijk! Maar is natuurlijk nog lang niet tevreden...

Ook Zürcher moest het destijds ontgelden. Multatuli liet in zijn brieven niet erg merken dat hij zijn Duitse vriend, bewonderaar en Mecenas

Lees meer...

dankbaar was. Hij had in 1880 een enorme villa van hem gekregen in Nieder-Ingelhgeim met een prachtig uitzicht over de Rijn en ommelanden. Over Johannes Zürcher doen veel geruchten de ronde maar feit is dat hij rijk was. Hij was van alles: leraar, kunstenaar, kunsthistoricus, geleerde en iemand met een onwaarschijnlijke talenknobbel. Maar bovenal was hij zeer rijk. Hij zei tegen Multatuli: "Dat huis dat te Ingelheim aangaat, koop dat maar". "Mooie grapppen", antwoordde Multatuli, "ik heb geen geld." Zürcher zei toen: "O, dat heb ik wel. En ik zal 't u zenden zoodra ge 't noodig hebt."
Ook heeft Multatuli met een extra geldbedrag van Zürcher allerlei schulden kunnen aflossen. Door de verbouwing van de villa die Multatuli nodig achtte - er zat bijvoorbeeld 'niet eens' 'een plé' in - kreeg hij er echter toch weer een schuld bij...

[Bron: Dik van der Meulen, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, in het museum te koop]

Toon minder...