Opening Multatuli-jaar 2020 in Amsterdam

Agenda 2020

2 maart – 29 mei: Mulatuli tentoonstelling "ik wil gelezen worden" in de Erfgoedvitrine Universiteitsbibliotheek in het VU Hoofdgebouw. (De UB van de VU is gesloten wegens de coronacrisis.)

14 april: Ter gelegenheid van het Multatuli-jaar is er een extra editie van Cinema Literair ingelast. De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) vertoont de verfilming van Max Havelaar. (Uitgesteld naar najaar wegens coronacrisis).

13 en 17 september: In twee lezingen in Den Haag en Amsterdam zal literatuurdocente Liesje Schreuders in gaan op het belang van Multatuli voor de literatuurgeschiedenis en de hedendaagse literatuur. 

4 oktober: De Arbeiderspers presenteert de heruitgave van Liefdesbrieven van Multatuli in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, met een voorwoord van Elsbeth Etty (emeritus hoogleraar literaire kritiek) die over Multatuli's liefdesleven zal spreken. Uitgeverij Boom presenteert de heruitgave van de met de AKO-literatuurprijs bekroonde biografie van Multatuli door Dik van der Meulen, die de avond zal inleiden met een korte lezing over zijn leven en werk.

31 oktober: Tijdens de tiende editie van het Max Havelaar Toesprakentoernooi (MHT) in Leiden zullen zestig docenten Nederlands, elk vergezeld door twee leerlingen uit de bovenbouw van het vwo, Universiteit Leiden bezoeken om te leren en zich te laten inspireren over retoricaonderwijs.

Najaar 2020: Tentoonstelling OBA Amsterdam over handboekbinders van Multatuli's Liefdesbrieven.

November: Multatuli-avond rond lancering digitaal monument Multatuli Online.

Evenementen van 2020

17 februari: Opening Multatuli-jaar in de Amsterdamse Nieuwe Kerk met de onthulling van een Multatuli-gedenksteen (ontwerp Jeroen Henneman) door Zijne Majesteit koning Willem-Alexander.

Het tv-programma Blauw Bloed volgde de koning bij zijn optreden.

18 februari: In het tv-programma Op1 besteden Arnon Grunberg en Thom Hoffman aandacht aan het Multatuli-jaar.

1 maart: Dik van der Meulen, schrijver van de biografie over Multatuli, is te gast in het radioprogramma OVT. Multatuli staat bekend als de dwarsdenker des vaderlands, de criticus van onze misdaden in Ons Indie. Maar hoe recalcitrant was Eduard Douwes Dekker eigenlijk en was hij wel de antikoloniaal die tegenwoordig van hem gemaakt wordt?

2 maart: Op de tweehonderdste geboortedag van Eduard Douwes Dekker aanvaardt prof. dr. Jacqueline Bel, benoemd tot hoogleraar Moderne Letterkunde op de door het Multatuli Genootschap gesponsorde Multatuli- leerstoel aan de Vrije Universiteit, haar ambt met de rede 'Ik wil gelezen worden'.

2 maart: Bibliotheek Culemborg Multatuli-gala en schrijfwedstrijd.

6 maart: Elsbeth Etty en Dik van der Meulen vertegenwoordigen het bestuur van het Multatuli Genootschap op het Boekenbal in de Amsterdamse Stadsschouwburg.

7 maart: De Jaarvergadering van het Multatuli Genootschap in de Eggertzaal van De Nieuwe Kerk staat in het teken van Eduard Douwes Dekkers 200ste geboortejaar.  Elsbeth Etty houdt een voordracht van haar artikel 'Multatuli in tijden van dekolonisering en #MeToo'. Na afloop bezichtigen de aanwezigen de door Jeroen Henneman ontworpen gedenksteen.

8 maart: Lezing Klaartje Groot, conservator van het Multatulimuseum over Multatuli als een van de belangrijkste auteurs en denkers uit de Nederlandse geschiedenis.

9 maart: Özcan Akyol praat in het tv-programma Dwarse Denkers (NTR) met schrijver Maarten 't Hart over rebellen en dwarsdenkers die hem inspireren: van Multatuli tot schrijfster Renate Rubinstein.

11 maart: Lezing Floris Meijsing, medewerker van het Multatuli Museum, bij  Boekhandel Grimbergen in Lisse. 'Multatuli tweehonderd jaar later: nog steeds actueel'.

11 maart: Lezing Dik van der Meulen, biograaf van Multatuli en bestuurslid Multatuli Genootschap, bij de Volksuniversiteit Wageningen.

21 maart: In de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd op 17 februari door koning Willem-Alexander een gedenksteen voor Multatuli onthuld. Kunstenaar Jeroen Henneman spreekt in Atelier Amsterdam (Amsterdam FM) over het verhaal achter zijn kunstwerk.

Multatuli-jaar 2020

Op 2 maart 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker in de Amsterdamse Korsjespoortsteeg ter wereld kwam. In zijn geboortehuis bevindt zich het dagelijks geopende Multatuli Museum, dat door het Multatuli Genootschap zonder subsidie in stand wordt gehouden.

Help eraan mee dat Multatuli gezien én gelezen blijft worden 

Het 200ste geboortejaar van Nederlands grootste schrijver zal worden aangegrepen om zijn blijvende betekenis onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Anders dan Multatuli-bewonderaar W.F. Hermans vreesde na het vorige jubileum in 1987 (de herdenking van zijn honderdste sterfjaar) zal 2020 niet "in stilte voorbijgaan" wegens gebrek aan belangstelling. "Niemand zal Multatuli meer voor zijn plezier lezen", voorspelde Hermans bitter. "Niemand ambieert meer iets nieuws over de schrijver aan het het licht te brengen. Zelfs een standbeeld hoeft niet meer te worden opgericht voor hem".

Lees meer...

Digtaal standbeeld: Multatuli Online

Voor de verandering krijgt Hermans een keer ongelijk, want in het jubileum-jaar 2020 wordt de tweehonderjarige geëerd met een ultramodern digitaal standbeeld: de website Multatuli Online waarop zijn hele oeuvre, de volledige correspondentie, handschriften, de complete iconografie, secundaire literatuur, archivalia, documenten over zijn persoon en het beschikbare beeldmateriaal wordt ontsloten en in samenhang wordt gepubliceerd.

Ter bevordering van zowel het leesplezier als het onderzoek naar de schrijver werkt het Multatuli Genootschap samen met  Krijn ter Braak aan een bijzondere vormgeving van dit digitale monument. Zo worden met behulp van geo-visualisatie alle werken en biografische data van Multatuli aan geografische locaties gekoppeld en zichtbaar gemaakt op landkaarten en afbeeldingen uit Multatuli's tijd. Zo'n locatie kan Lebak zijn, Batavia, Amsterdam, Den Haag, Brussel of Nieder-Ingelheim: alle plaatsen waar hij zich bevond als hij een brief of boek schreef. Via Multatuli Online kunnen bezoekers letterlijk op reis door zijn leven en werk.

Toon minder...

Crowdfunding

Om het ambitieuze jubileumproject in optimale vorm te kunnen realiseren is €350.000,- nodig. Intensieve fondsenwerving heeft tot nu toe nog niet voldoende opgeleverd. Dankzij onze partners, het Huygens Instituut, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en de Koninklijke Bibliotheek, alsmede de bijdragen van fondsen als Dioraphte en het Prins Bernhard Cultuurfonds, is er 250.000 euro opgehaald en voor 50.000 euro in natura.  Voor het resterende bedrag van 50.000 doen wij ook een dringend beroep op u. Inmiddels staat de teller van de crowdfunding op 23.000,-.

Helpt u mee om het digitale Multatuli-monument mogelijk te maken?

Lees meer...

Of wilt u bijdragen aan de andere onderdelen van het jubileum, zoals de volgende geplande activiteiten:

  • De onthulling van een door Jeroen Henneman ontworpen gedenksteen voor Multatuli in De Nieuwe Kerk tijdens een manifestatie met speciale gasten onder wie feestredenaar Arnon Grunberg.
  • Een opknapbeurt van het Multatuli Museum, om te beginnen een grote schoonmaak van de in 1887 geplaatste gevelsteen boven de ingang met de onleesbaar geworden tekst: 'Eduard Douwes Dekker "Multatuli" werd in dit huis geboren 2 MAART 1820'.
  • Een speciale jubileumuitgave van het Jaarboek Multatuli, waarin bekende Nederlanders en Vlamingen reageren op beroemde/beruchte uitspraken van Multatuli.
  • Lancering van 'Multatuli Online' tijdens een swingende 'Multatuli-nacht' met optredens van schrijvers, acteurs, musici en andere artiesten die zich door Multatuli hebben laten inspireren.
Toon minder...

Steun multatuli-jaar 2020 met honderd EURO

Ik steun het Multatuli-jaar 2020 met een bijdrage van €100,- of meer.

Ik krijg daarvoor Bedelbrieven voor Multatuli van Elsbeth Etty

U kunt uw bijdrage o.v.v. Steun Multatuli-Jubileum 2020 overmaken op bankrekening IBAN NL12 INGB 0004 8411 71, BIC: INGBNL2A ten name van Multatuli Museum Amsterdam.

Een bevestigingsmail wordt gestuurd naar dit adres

Verstuur