Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 44 - 2000

Auteur
Titel
Pagina
Dennis Bos "Klaas Ris en de molenaarsknecht" en "De groote, geniale Multatuli" 3-18
Ria Grimbergen "Onvatbaar voor overtuiging", brieven van Funke over Multatuli 19-29
Tom Phijffer Zij kwamen uit Parang-Koedjang 30-40
Dik van der Meulen Aangekomen en vertrokken vreemdelingen 41-46
A.G. van der Steur Dick Welsink, Reinder Storm, Een en ander naar
 aanleiding van Multatuli
47-50
W. Buijze [n.a.v. Frans Glissenaar, D.D. Het leven van E.F.E. Douwes
Dekker, 1999]
51-52
Reinder Storm [n.a.v. Arthur Japin, De zwarte met het witte hart, 1999] 53-54
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 1999 55-56

Nr 45 - 2000

Auteur
Titel
Pagina
Berry Dongelmans In memoriam J.A. Roelfsema-Tenge (16 juni 1910- 29 juli 2000) 3-4
Reinder Storm e.a. Vijftig jaar Volledige Werken van Multatuli 5-38
Gert-Jan Johannes Rob Roy en Max Havelaar. Over de invloed van Walter Scott op Multatuli 39-51
John Cornelisse Chantal Keijsper, Een nieuwe dubbeldruk ontdekt; de
 drukgeschiedenis van Multatuli's Verspreide Stukken
52-63
Tom Böhm Droog als Grutte? - De Mainzer Beobachter als frissche
 bron! - Multatuli, de sociale kwestie en het socialisme (II)
64-96

Nr 46 - 2001

Auteur
Titel
Pagina
Nelleke Noordervliet Multatuli en het mesmerisme 3-15
Jaap Grave Multatuli's Peruaanse vertelling in de opera 16-19
Martin van Amerongen Het Buitenhof 20-39
Jos van Waterschoot Metamorfoze en het Multatuli Museum. Inhaalslag
 voor de toegankelijkheid
40-41
Oskar Wellens B.C. Seemann (1825-1871) recenseert Max Havelaar (1868) 42-44
Reinder Storm [n.a.v. Nop Maas, Multatuli voor iedereen maar niemand voor Multatuli, 2000] 45-46
C. Fasseur [n.a.v. Tom Phijffer, Het gelijk van Multatuli, 2000] 47-49
Dik van der Meulen Een linkse herenboer [n.a.v. Hilde Krips-van der Laan, Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving, 2000] 50-51
Jac. Aarts Lothariootje moet hangen 52-53
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 2000 54-55

Nr 47 - 2001

Auteur
Titel
Pagina
Chantal Keijsper Reinder Storm, Ter inleiding 3
Annemarie Kets-Vree Een editie van Woutertje Pieterse: de kwadratuur van een cirkel? 4-15
Dik van der Meulen Wouter en de werkelijkheid 16-26
Jacques Dane "Van dien jongen komt nooit wat terecht!" - Woutertje
 Pieterse in pedagogisch perspectief
27-41
Marijke Stapert-Eggen Woutertje Pieterse und kein Ende 42-47
Reinder Storm Wouter verbeeld. Illustraties bij diverse uitgaven van
Woutertje Pieterse
49-53
Chantal Keijsper 't Staat in 'n boek…omdeliefdewil, geloof me…
 't staat in 'n boek." Literatuur in Woutertje Pieterse
54-67
Anne de Vries e Woutertje Pieterse-prijs 68-70

Nr 48 - 2002

Auteur
Titel
Pagina
Tom Böhm Fariseïsch vitten en sodomisch vleien. Multatuli's vertrek als correspondent van de Opregte Haarlemsche Courant 2-26
Rudy Kousbroek Positivisme en humor. Over Multatuli 27-30
Tom Phijffer Nogmaals: het onderzoek naar "heerendiensten" 31-35
Oskar Wellens "A queer work". De totstandkoming van de tweede Engelse Max Havelaar (1927) 36-40
Eep Francken Onverdiende lof en onverdiende blaam. Annemarie Kets-Vree over de uitgave van Woutertje Pieterse 41-42
Annemarie Kets-Vree Naschrift Annemarie Kets 43
P.A. Harthoorn Zomaar een brief? 44-46
Jos van Waterschoot Uit het Multatuli Museum N.R., no. 4: Het Bible-Hotel in de Warmoesstraat 47-49
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 2001 50-51
Jaap Grave Christus als chemicus. Brieven van Alexander Cohen 1888-1961 [n.a.v. Alexander Cohen, "Brieven 1888-1961", ed.-Ronald Spoor, 1997] 52-59
Jos van Waterschoot De Multatuli-website 60-61
Redactie OM Geachte lezers van Over Multatuli 62-63

Nr 49 - 2002

Auteur
Titel
Pagina
Camiel Hamans Gerke Postma, 13 maart 1920-11 mei 2002. Een man als een huis 3-5
Willem Otterspeer Multatuli en Hermans: elkaars romanpersonage. Voordracht gehouden op de jaarvergadering van het Multatuli Genootschap op 2 maart 2004 6-17
Hans Rooseboom "Ik kyk altyd kwaad op m'n portretten en dat is onwaar". Acht portretten van Multatuli 18-37
Heinz Eickmans Receptie en vertaling van Multatuli's roman De geschiedenis van Woutertje Pieterse in Duitsland [Bewerkte versie van de lezing, gehouden op 2-3.3.01 op het 7e Multatuli Symposium in Ingelheim]  38-61
Korrie Korevaart Multatuli en de lakmoesproef [n.a.v. Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905, Amsterdam/Leiden 2001] 62-64
Jos van Waterschoot Uit het Multatuli Museum (N.R., no. 5) "Het graf van de beroemdste schrijversvrouw uit de hele Nederlandse letterkunde" 65-67

Nr 50 - 2003

AuteurTitelPagina
De redactie Over Multatuli 25 jaar 2-3
Elsbeth Etty "Proeve van een Gids voor een eerste kennismaking met MULTATULI" Voordracht gehouden op de vergadering van het Multatuli Genootschap op 19 oktober 2002 4-15
Frits Abrahams Multatuli als columnist 16-20
Hans van den Bergh Multatuli en de partijpolitiek 21-25
Annemarie Kets Multatuli en de positie van de vrouw 26-29
Dik van der Meulen Oud en uitgeschreven 30-34
Gerard Termorshuizen Ginds in het verre zuiden waar de padigolven ruisen 35-40
Philip Vermoortel Multatuli's literaire voorkeuren 41-45
H.H.J. de Leeuwe De eerste dramatisering van Multatuli's Max Havelaar 46-53
Lut Missinne Max Havelaar gedeconstrueerd n.a.v. Judit Gera, Van een afstand. Multatuli's Max Havelaar tegendraads gelezen. Amsterdam/Antwerpen 2001 54-56
Korrie Korevaart Multatuli en de lakmoesproef rectificatie 57-60
Tom Böhm Si je cesse d'aimer, je cesse de vivre. [Toespraak bij de
restauratie van Tines graf, Venetië, 15 juni 2002]
61-65
Jos van Waterschoot Multatuli-Kroniek 2002 66-68

Nr 51 - 2003

AuteurTitelPagina
Themanummer over Multatuli en de Verlichting -
Bellamy 5-16
Beschaving 16-21
Chinezen van Europa 22
Dodengesprekken (Nekrikoi dialogoi) 22-28
Dwaling 28-29
Encyclopedisten 29-32
32-37
Hogarth 37-39
Jojo 39
Kanarie 40-41
Lafontaine 41-42
Leesbibliotheek 43-44
Minnebrieven 44-47
Nobele wilde 47-48
Ordening 49-52
Rede 52-53
Sade 53
Slavernij 53-55
Sterne (I) 55-60
Sterne (II) 60-61
Verhandeling 61-62
Verlicht despotisme 62-69
Verveling (Ennui) 69-73
Vliegeren 74-75
Vogels 75
Voltaire 76-78
Vrijmetselarij 78-80
Watervalfobie -Max Havelaars watervalfobie oftewel: waarom de vrouwen van Arles hun neus niet mogen snuiten 81-88

Nr 52 - 2004

AuteurTitelPagina
Philip Vermoortel Een onbekende brief en twee handschriften van Multatuli 2-15
Peter van der Krogt De kieschheid der zaak. Brest van Kempen contra Slijmering 16-35
Marleen de Vries Een nacht met Multatuli 36-46
Dennis Bos Multatuli en de vroege socialisten. Voordracht gehouden op de vergadering van het Multatuli Genootschap op 1 maart 2003 47-53
Tom Böhm Het stuk speelt in Duitschland. Rijn-correspondentie en
Vorstenschool. Multatuli, de sociale kwestie en het socialisme - (III)
54-70
Olf Praamstra Het ravijn 71-75
Jelle Stegeman Een geniale Hollander vertaald [n.a.v. Jaap Grave, Zulk vertalen is een werk van liefde, Nijmegen] 76-78
Jos van Waterschoot Multatuli-kroniek 2003 79-80

Nr 53 - 2004

Auteur
Titel
Pagina
  themanummer over Multatuli en de Tachtigers  
De redactie "Er komt nog vuur uit zijn graf". Tachtigers over Multatuli 2-3
Rob van de Schoor Van een man van de Gedachte en de Verbeelding die een man van de Daad wilde zijn. Lodewijk van Deyssel over Multatuli 4-26
Francisca van Vloten Een studie-exemplaar bij uitstek - een merkwaardige casus. Frederik van Eeden en Multatuli 27-40
W. van den Berg Flanor en het huldeblijk voor Multatuli 41-48
Kris Steyaert "Al de rest is pis": het verwaterend enthousiasme van Willem Kloos voor Multatuli's werk 49-64
Jaap Grave Een "veld-tocht tegen pyp-stoppen en niezen". W.A. Paap en de artistieke impotentie 65-84