Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 5 - 1980

Auteur
Titel
Pagina
W. Buddingh Een vrijmetselaar zonder vrijmetselarij? 1-24
J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen Multatuliaanse streken: scheppend vertalen 25-41
P. Spigt Multatuli en de "vrindjes" (Een anekdote in dokumenten) 42-57
Paul Vincent Multatuli en Rizal nader bekeken 58-67

Nr 6 - 1980

Auteur
Titel
Pagina
Garmt Stuiveling Multatuli als Mainzer Beobachter. Een causerie. 1-19
Eep Francken Een kromme kreupele katechiseermeester. Een serie documenten 20-53
C. Braas en D.M. de Vos Multatuli in Rotterdam 55-56
J. Kortenhorst Fruin's oordeel over de Max Havelaar 57
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum IV. Nieuwe aanwinsten. 58-60

Nr 7 - 1981

Auteur
Titel
Pagina
Karel Reijnders Ik, Multatuli, een andere Odysseus 1-5
Eep Francken Een kromme kreupele katechiseermeester. Een serie documenten (vervolg) 6-36
H.F. Cohen Idee 1283 37-40
R. Vanrusselt Multatuli voor een Berlijnse rechtbank 41-44
Paul van der Plank Toneelgroep Splien brengt Dekker niet tot leven 45-48
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum V. Brieven van en aan Elisée Reclus 49-57
Annelies Dirkse-Balhan Een nieuwe Havelaar 58-62

Nr 8 - 1981

Auteur
Titel
Pagina
Menno ter Braak en Cor Bruijn Brieven en aantekeningen, verzorgd door Eep Francken en Marian van Noort 1-14
A.L.Sötemann Leugen, illusie en waarheid in Max Havelaar 15-23
G.W Huygens Hans Heiling, Dekkers eerste opera
24-33
Francisco Carrasquer De ontvangst van de Max Havelaar in het Spaans 34-35
Francisco Carrasquer Inleiding bij de Spaanse vertaling van de Max Havelaar 36-46
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum VI. Brieven van, aan en over Post 47-52
C. Bij Multatuli, Ideeën. Een keuze door Gerrit Komrij 53-54
Willem Frederik Hermans Louter sensatielust. Marie Anderson, Uit Multatuli's leven, ed. J. Kortenhorst. Utrecht Reflex f 16 55-59
B. Luger Multatuli en Zeeland. Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Middelburg, Fanoy Boeken, 1979. f 69,50 60-62

Nr 9 - 1982

Auteur Titel Pagina
Josine W.L. Meyer Multatuli en de politiek 1-8
Nop Maas "Wat ik doe, is geen kunst, helaas, 't zyn maar kunstjes!" De voordrachtentournees van Multatuli, 1978-1881 9-40
H.H.J. de Leeuwe Multatuli draagt "dramatische fragmenten" voor 41-50
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum VII. Het raadsel-Post
 is opgelost
51-52
W Buddingh' Boekbesprekingen 53-63
Marian van Noort "Na zo'n productie is het goed innemen". Voorstelling: Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandsche  Handelmaatschappij. Utrechts Studenten Corps. Regie L. de
 Regt. Koninklijke Jaarbeurs, 21, 22 en 23 juni 1981
64-67
G.W. Huygens De pocketuitgave van Max Havelaar 68

Nr 10 - 1982

Auteur
Titel
Pagina
Eep Francken en Em. Kummer Garmt Stuiveling ter ere 5-6
idem Vijftig jaar na Multatuli's dood 7-12
  Saks en Du Perron 13-15
  Douwes Dekkers eerste drama 16-31
  Multatuli uit humanistisch oogpunt 32-36
  Mijn weg tot Multatuli 37-40
  De cirkel en de hoek 41-46
  Multatuli: strijder voor menselijke waardigheid 47-63
  De inzet van de moderne literatuur in Nederland 64-73
  Polemiek met Hermans 74-94
  Een onvoltooid meesterwerk 95-111
  Uit het Multatuli-Museum VIII 112-115
  Andere publikaties van Stuiveling betreffende Multatuli 116

Nr 11 - 1983

Auteur
Titel
Pagina
G.W. Huygens In memoriam Henri A. Ett (Rotterdam 4 augustus
 1908-Delft 6 oktober 1982)
3-4
Eep Francken en Em. Kummer Van de redactie 5
I.A. Diepenhorst Multatuli's morele en godsdienstige problematiek 6-22
J. Kortenhorst Multatuli met eene gemeene slet in Haarlem 23-29
C. Bij De vogel Rock en het schaakspel 30-31
Jeroen Kluiver Wouter voor 't eerst apart uitgegeven 32-37
Eep Francken Wouter VI de jongste 38-45
C. Bij Een hardnekkige vergissing als bewijs 56-48
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum IX. Een verrassende
 aanwinst
49-54
H.H.J. de Leeuwe Wat vonden de Duitsers van Multatuli? René Vanrusselt: Multatuli in het Duitse taalgebied 55-58
Eep Francken Een herdruk 59
- Ingezonden 61

Nr 12 - 1983

Auteur
Titel
Pagina
F. Springer Ontmoetingen met Multatuli 1-14
Jan J. van Herpen Nieuwe gegevens over Multatuli's laatste levensdagen 15-25
Nop Maas Voordrachtentournees 1878-1881 (II) 26-51
Wim Buddingh' Multatuli: maçon zonder loge? 52-63
J. Kortenhorst Djati Roenggo 64
Eep Francken Nog een brief van Ter Braak aan Cor Bruijn 64-65
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum X. De brief aan
 Mathilde Lespirt
66-71
J. Kortenhorst en J.J. Oversteegen Maria Theresia 72
- Ingezonden 73-74

Nr 13 - 1984

Auteur
Titel
Pagina
Karel Wauters Multatuli en de poëzie. Een speurtocht in de "Ideeën" 2-9
Philip Vermoortel Multatuli en Jezus. Aspecten van een hartstochtelijke vriendschap 10-40
Marcel Janssens Batavus, orator didacticus 41-48
Hugo Bousset Het paard van Troje 49-57
Martine de Clercq De vrouw in de receptie van Multatuli's leven en werk 58-64
René Vanrusselt De correspondentie tussen Mimi en Wilhelm Spohr 65-74