Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 54 - 2005

AuteurTitelPagina
De redactie Ik heb mijn Max! 2-4
Ger Thijs Een variatie op Max Havelaar of de Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy door Multatuli, toneelstuk van Ger Thijs 5-58
Ger Thijs Nawoord 59-62
Hummelinck Stuurman Theaterbureau Aankondiging van het toneelstuk 63
Jos van Waterschoot Multatuli-kroniek 2004 64-65
René Hesselink Journalist tussen de literatoren. Hans van Straten
(1923-2004)
66-67

Nr 55 - 2005

Auteur
Titel
Pagina
Van de redactie Inleiding. Over zeven, aalbessen en pixels 2-3
Ernestine G.E. van der Wall Godsdienstkritiek bij Multatuli
en Anna de Savornin Lohman
4-26
Marita Mathijsen In gesprek met Multatuli, 'Er bestaat geen literatuur
voor het vermaak in Nederland, alleen maar pedagogengezwatel'
27-34
Jaap Grave Afgronden en grensoverschrijdingen. Enkele opmerkingen
over het sublieme in Multatuli's werk
35-45
Jack Otsen uitgever van Multatul 46-48
Jaap Grave Multatuli op de sofa 49-51

Nr 56 - 2006

Auteur
Titel
Pagina
Hans Ree 'Knellende zorgen? Ik zeg u: leg u op schaken toe' 2-7
Ritter/Zürcher 'Met mijn D ziet het er ellendig uit'. Transcriptie
schaakpartijen Multatuli
8-48
Santiago Martín Idealisme en verstoting bij Don Quichot en Wouter
Pieterse
49-55
- Nieuwverworven 56-57
- Multatuli-Kroniek 2005 58-59

Nr 57 - 2006

Auteur
Titel
Pagina
- Multatuli na Multatuli 2
Kees Snoek Zonder frasen of formules. Du Perron en
Ter Braak over Multatuli
3-15
Guido Leerdam en Jos van Waterschoot Multatuli en de koffer
van Donkersloot. Interview met Hans de Leeuwe
16-28
Petra Couvée Van de Indische archipel tot de Goelag: Multatuli's
heldendom in Rusland
29-36
Rob van de Schoor 'Letterkundige praatjes' over Multatuli verspreid
door Lodewijk van Deyssel
37-46
- Signalement 47-48

Nr 58 - 2007

Auteur
Titel
Pagina
Inleiding 2-4
Meerten Welleman De Wouter van Jan Kruis - interview op 27 mei 2006 5-13
Jaap Grave Wouter en het maatwerk van Procrustus 14-21
Josefien van Dusseldorp 'Vrolijk, dapper en stoer' 22-23
Kees Snoek Multatuli's beeld van Nederland 24-37
Olf Praamstra Van 'solide bondgenoot' tot 'gemeen sujet'. De relatie
tussen Multatuli en Conrad Busken Huet
38-55
Teruggevonden brieven Multatuli-Funke 56-77
Multatuli-Kroniek 2006 78-80

Nr 59 - 2007

Auteur
Titel
Pagina
Multatuli's invloed op de wereldrevolutie, of: waarom een mislukt revolutionair zijn vader kan vermoorden maar er altijd nog vragen overblijven 2-3
Jaap Grave Multatuli in het licht van cultural transfer 4-7
Ingrid Wikén Bonde Eeuwige strijd tegen het kwaad - de receptie van Max Havelaar in Zweden 8-23
Niels-Erik Larsen De door de vrouwen zo zinloos verwende man. Multatuli in het Deens 24-38
Kim Andringa Van anarchist tot altermondialist. Multatuli in Frankrijk 39-50
Judit Gera De vier levens van Multatuli in het Hongaars 51-67
Anne van Raemdonck Páginas Selectas en Max Hávelaar. Multatuli in Spanje 68-82
Wium van Zyl Genie en vijand: Multatuli in het land van de Apartheid 83-96

Nr 60 - 2008

Auteur Titel Pagina
Hans Vandevoorde Multatuli in het land van Leopold II, een geval van histoire croisée 4-19
Jerzy Koch Het wel en wee van de receptie. De ontvangst van Multatuli
in Polen
20-47
Srdan Nikolic 'De toekomst zal anders zijn, de toekomst zal mooier zijn!'
Drie Joegoslavische vertalers van Multatuli
48-61
Ivo de Wijs Schuldig aan eigenwaan Woutertje Pieterse bekort 62-67
Hans Smelik Duymaer van Twist, gentleman of gewetenloze schurk? 68-82
  Multatuli-Kroniek 2007 83-84
Jaap Grave Over de 'kerel' die Multatuli ''n walg' was: Olf Praamstra's
biografie over Busken Huet
85-86
Francisca van Vloten Een multimediale Havelaar. De toneelversie van Ab Gietelink 87-88

Nr 61 - 2008

Auteur
Titel
Pagina
Guido Leerdam en Jos van Waterschoot Een nieuw huis voor Multatuli. Interview met twee voorzitters van het Multatuli Genootschap 2-12
Henk van der Horst en Steven van Galen Tussen zielenadel en ploerterij: een televisiebewerking van Woutertje Pieterse. Dossier Multatuli 13-30
Lo van Driel Herman Cornelis herinnert zich Multatuli 31-40
Jaap Grave Tine is de ware Multatuli. Multatuli en Tine als personages in
Conrad Busken Huets roman Lidewyde
41-47
- 'Waarde De Witt Hamer', Multatuli Museum verwerft onbekende brief Multatuli 48-54
- 'De dolle drift naar vreemde ontmoetingen en avonturen'. Paul van der Veldes biografie over Jacob Haafner 55-58

Nr 62 - 2009

Auteur
Titel
Pagina
Marita Mathijsen Van boeken geleende ogen 2-14
Guido Leerdam en Jos van Waterschoot Das Kapital, Uncle Tom's Cabin en Max Havelaar. Interview met Shi Huiye 15-21
Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes Het Multatuli-Huis 22-27
Ton H.M.van Schaik Augustinus Douwes Dekker. Over een onbekende naam van Multatuli 28-38
Multatuli Kroniek 2008 39-40
- De paradijsvogel zijn staart, niet zijn veren. Het netschrift van de Max
Havelaar in facsimile
41-42

Nr 63 - 2009

Auteur
Titel
Pagina
Inleiding 2-3
Tom Böhm Multatuli en de versnelde gemeenschap 4-58
Gaia Koops-van Bruggen Miesje. Afkomst en familie van Mimi Hamminck Schepel 59-86
J.T.W.A. Cornelisse Een zandkorrel in het raderwerk. Michel Massons Le Grain de Sable als inspiratiebron voor Multatuli's Vorstenschool 87-103
Marianne Braun Wilhelmina Drucker, feministe en multatuliane 104-109