Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 14 - 1985

Auteur
Titel
Pagina
Marce Janssens Multatuli in Brussel 1-10
G.W. Huygens Alexander Godon, de vriend uit Batavia 11-23
H.H.J. de Leeuwe Willem Royaards draagt Multatuli voor 24-36
Olga Krijtová Multatuli en het vertalen 37-41
Gé Nabrink Rumoer rond de Max Havelaarherdenking 1910 42-60
Jaap Hoogteijling Ernest Stern en Frits Droogstoppel in balans 61-62

Nr 15 - 1985

Auteur
Titel
Pagina
Eep Francken, Em. Kummer In memoriam Garmt Stuiveling (Stroobos 21 december 1907-Hilversum 11 mei 1985) 3-4
A.P. Godon Mijn levenservaringen 5-14
B. Luger Douwes contra Dekker 15-22
Eep Francken en H.H. Wiessner Rabbi, wat is des keizers 23-28
Gé Nabrink Rumoer rond de Max Havelaarherdenking 1910 (slot) 29-44
Jan J. van Herpen Een lijdensweg in staties 45

Nr 16 - 1986

Auteur
Titel
Pagina
Karel van het Reve Het schrijverschap van Multatuli 1-12
Nop Maas Voordrachtentournees 1878-1881 (III) 13-26
Nina Smeets-Sirakova Multatuli in het Bulgaars 27-31
Karin Evers Militair eerbetoon voor Multatuli 32-40
A.P. Godon Mijn levenservaringen (II) 41-53
Hidde R.J. van der Veen Uit het kasboek van D'Ablaing 54-70

Nr 17 - 1986

Auteur
Titel
Pagina
H.H.J. de Leeuwe Willem III en Koningin Sophie. Een aspect van Multatuli's Vorstenschool 1-27
Wilfried Dierick Een "Roomsch" intermezzo 28-41
A.P. Godon Mijn levenservaringen (slot) 42-53
Nop Maas Het pak van Havelaar 54-55
Johan de Koning Multatuli in de Salamanderreeks. Kort gesprek met Jan Kuijper 56-58
Tomas Lieske De gedichten van Multatuli 59-63
Willem Frederik Hermans Waarom een fotografische heruitgave van
 Max Havelaar, vijfde druk?
64-70
- Ingezonden 71

Nr 18 - 1987

Auteur
Titel
Pagina
P. Spigt Multatuli - een mentaliteit 3-4
James A. Michener Getuigenis over Multatuli 5-7
G.J. Resink Multatuli's Pukul Ampat, Straat Sunda 8
Hans Koning Over Multatuli 9
Joop Huisman Interview met Rendra over de betekenis van Multatuli voor Indonesië 10-12
Dik van der Meulen "Ik bewonder Van Heutz" Vraaggesprek met Pramudya Ananta Tur over Multatuli 13-16
Frans Lopulalan Frans Lopulalan, De plaats die hem rechtens toekomt 17-18
Oscar de Wit Over smaak valt niet te twisten 19-29
Cyrille Offermans Een te late roeping. Moralisme en moderniteit bij Multatuli 30-44
Eep Francken Eep Francken, Multatuli's masker 45-62
Karel van het Reve Karel van het Reve, De Multatulianen 63-67
C. Bij Zeuren als onderwerp van een herdenking 68
J. Kortenhorst De volledige werken 68
W.F. Hermans Ingezonden 69

Nr 19 - 1987

Auteur
Titel
Pagina
H.J.C. Princen Het vijfde bewijs. De actualiteit van Multatuli in Indonesië 1-5
Em.Kummer Onze voorouder: Multatuli, onafhankelijk weekblad 6-18
G.A. van Oorschot Zeer hoog door mij geachte mevrouw 19-22
P.Spigt Nationale herdenking van Multatuli. Toespraak Nieuwe Kerk Amsterdam 14 februari 1987 23-29
Jan Wolkers Een jongen van Max 30-36
J.J.P. Nauta Multatuli als kansredenaar 37-43
Nop Maas Nogmaals Stern 44-46
Eep Francken Een eigen hok 47-48
A. Kets-Vree Over het editeren en annoteren van Max Havelaar 49-55
Marcel Janssens Nog altijd even raadselachtig? 56-59
Jos Radstake Een inleiding 60-62
Cyrille Offermans Een pittig wielrennersbroekje voor Multatuli 63-65
Eep Francken De kleinmoedige een vertroosting 66-68
- Mededeling 69

Nr 20 - 1988

Auteur
Titel
Pagina
Eep Francken In memoriam G.A. van Oorschot  3-4
B.P.M. Dongelmans Een wandeling met Multatuli  5-13
I.M. Van Lerberghe De Minnebrieven, een nieuwe Havelaar of een nieuwe Multatuli?  14-29
Em. Kummer Onze voorouder: Multatuli, Onafhankelijk Weekblad  30-40
C. Fasseur Onhoorbaar groeit de padi. Max Havelaar en de publieke zaak  41-54
Hidde R.J. van der Veen Multatuli's "ontbytstertje"  55-58
C. Bij What is in a name?  59-61
Willem Frederik Hermans Mevrouw Kets-Vree over het annoteren van Havelaar  62-65
A. Kets-Vree Antwoord aan W.F. Hermans  66-68
Karel van het Reve Klein bier voor de Multatuligek  69-71

Nr 21 - 1988

Auteur
Titel
Pagina
Kees Snoek Max Havelaar in Indonesië: een forum van opinies. Max  Havelaar vrijgegeven 1-17
Eep Francken De achterhaalde Multatuli  18-27
Han Foppe Een tweede Max Havelaar. Multatuli en anderen over Félix Batel, ou la Hollande à Java  28-43
Em. Kummer Onze voorouder: Multatuli, Onafhankelijk Weekblad III. De ideologische instituties  44-58
J.J. Oversteegen Multatuli op school  59-61
Dick Welsink Terugschrijven  62

Nr 22 - 1989

Auteur
Titel
Pagina
Hans van den Bergh Multatuli als briefschrijver 1-10
Dik van der Meulen Een pionier van den nieuwen tijd. Fascisten over Multatuli 11-23
P. van Hees De Max Havelaar en de emancipatie van het Britse proletariaat 24-27
Gary Lee Baker Max Havelaar: een roman als ontstollingsmiddel 28-34
A.L. Sötemann Nieuwenhuys en de mythe van Lebak 35-43
Eep Francken Multatuli symbolist? 44-47
G.J. van Bork Voorwaarts 48-51
Cyrille Offermans Gehaat en geliefd in Vlaanderen 52-55
Philip Vermoortel Een boeiend boekje bij de Havelaar 56-58
Marlene Müller Wie was Multatuli? 59-60

Nr 23 - 1989

Auteur
Titel
Pagina
Tineke Rinkel Een Mainzer Beobachter 3-30
J.J. Oversteegen Een literatuuropvatting in actie 31-52
A.J. Hanou Een voorbeeld voor Multatuli 53-58
H.H.J. de Leeuwe Een curieuze getuigenis van Multatuli's voortleven 59-61
J.J. Oversteegen Geen anti-kritiek 62-66
Willem Frederik Hermans In de marge van de wereldroem. Over drie Engelse Max Havelaars 67-72