Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Multatuli als borstbeeld

Idee 247: Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld in 'n museum van grote mannen logeerde, kwam myn moeder: 'Arme jongen,' zei ze, 'wat heb je toch gedaan! Heb ik je dáártoe opgebracht!'   Och, 't was zo koud in dat Pantheon!  (Ideën, eerste bundel, Volledig Werk, boek II, p. 459)

Adres Multatuli Huis

Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam
(8 minuten lopen vanaf Centraal Station)

Zie hier de locatie op de kaart

Email en telefoon:

info@multatuli-museum.nl
(+31) 020-6381938

Dit is ook het adres van de vereniging het Multatuli Genootschap en de Stichting Multatuli Huis.

Openingstijden

Dinsdag:10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur
Gesloten op: 21 april (Pasen), 27 april (Koningsdag), 5 mei (Bevrijdingsdag), 9 juni (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis) 2019

Schoolklassen en groepen groter dan tien personen graag op afspraak; ook andere tijden mogelijk.

Het museum is helaas niet toegankelijk voor invaliden. Het oude huis uit circa 1600 heeft een hoge stoep bij de entree, veel afstapjes en een smalle trap naar de eerste verdieping en de kelder.

ING-Rekeningnummer Stichting Multatuli Huis: 4841171  t.n.v. 'Multatuli Museum'.
IBAN: NL12 INGB 0004 8411 71
BIC: INGBNL2A

Fiscaal nummer Stichting Multatuli Huis: 82151603
Fiscaal nummer Multatuli Genootschap: 7601025

Multatuli over museumbezoek

"[...] Wie 't wel meent met de waarheid, vrage eens, niet aan den werkman, maar zelfs aan elken «fatsoenlyken» burgerman met wien men in aanraking komt, en die desnoods het gevorderde «kwartje» zou kunnen missen, of hy ooit een Museum bezocht heeft? Ik durf beweren: niet één van de duizend. Van den werkman, dat is: van verreweg het grootste deel der natie, is geen spraak. Hy heeft waarachtig dat «kwartje» hoognodig voor wat anders. «Zo'n museum, zou hy zeggen, is goed voor ryke lui: aan zo iets kan ik niet denken.» En dat is waar. "  (Aantekeningen bij 'Pruisen en Nederland', in: Volledig Werk, boek IV, p. 96)