Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Multatuli als borstbeeld

Idee 247: Toen ik laatst droomde dat ik van steen was, en als borstbeeld in 'n museum van grote mannen logeerde, kwam myn moeder: 'Arme jongen,' zei ze, 'wat heb je toch gedaan! Heb ik je dáártoe opgebracht!'   Och, 't was zo koud in dat Pantheon!  (Ideën, eerste bundel, Volledig Werk, boek II, p. 459)

Bezoek het Multatuli Huis

De expositie in het Multatuli Museum toont u een aantal persoonlijke eigendommen van Multatuli. Aan de hand van deze voorwerpen krijgt u van de gids meer te weten over Multatuli's leven en werk. Ook krijgt u een idee van een middenstandshuis in de negentiende eeuw. Komt u eens kijken met uw leeskring, de afdeling van uw bedrijf of een ander gezelschap. De Max Havelaarkoffie staat klaar.

Terwijl u zijn pendule hoort tikken en de geur van kruidnagel in uw neus dringt, vindt u er zijn bureau met zijn handschrift, zijn persoonlijke bibliotheek in een fraaie vitrinekast, zijn globe, zijn reiskoffertje en de rode chaise longue, de beroemde sofa waarop hij stierf. Er hangen familieportretten en gravures. Ook is er de urn te zien waarin Multatuli's as jarenlang bewaard werd en een prachtig Art Deco-herdenkingsaffiche uit 1920.

files/banner/item_0114/mini-DSC00261.JPG
files/banner/item_0114/mini-DSC00263.JPG
files/banner/item_0114/mini-DSC00264.JPG

De boekenkast van Multatuli.

files/banner/item_0114/mini-DSC00265.JPG

Het bureau van Multatuli

files/banner/item_0114/mini-DSC00266.JPG
files/banner/item_0114/mini-DSC00269.JPG

Het museum heeft een vierledige taak

  • Het organiseren van tentoonstellingen die het leven van de schrijver en aspecten van zijn werk nader belichten. Aan de hand van objecten uit Multatuli's persoonlijke bezit wordt de bezoeker meegenomen naar de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanwezig zijn onder meer zijn bureau, zijn bibliotheek, zijn sterfbed, en boeken en foto's uit de rijke collectie van het museum.
  • Het verzorgen van een stadswandeling door het Amsterdam van Multatuli.
  • Het verzamelen, bewaren en ter beschikking stellen van boeken en ander gedrukt materiaal om de Multatulistudie te ondersteunen en waar mogelijk te bevorderen.
  • Het verstrekken van informatie over en het organiseren van activiteiten rond Multatuli.

Extra informatie: info[a]multatuli-museum.nl

Multatuli over museumbezoek

"[...] Wie 't wel meent met de waarheid, vrage eens, niet aan den werkman, maar zelfs aan elken «fatsoenlyken» burgerman met wien men in aanraking komt, en die desnoods het gevorderde «kwartje» zou kunnen missen, of hy ooit een Museum bezocht heeft? Ik durf beweren: niet één van de duizend. Van den werkman, dat is: van verreweg het grootste deel der natie, is geen spraak. Hy heeft waarachtig dat «kwartje» hoognodig voor wat anders. «Zo'n museum, zou hy zeggen, is goed voor ryke lui: aan zo iets kan ik niet denken.» En dat is waar. "  (Aantekeningen bij 'Pruisen en Nederland', in: Volledig Werk, boek IV, p. 96)