Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 24 - 1990

Auteur
Titel
Pagina
Sitor Situmorang Multatuli en de Indonesische cultuur. Een terugblik op zijn Sumatraanse periode 3-15
Em. Kummer Multatuli tussen fallus en vagijn 16-25
H.H.J. de Leeuwe Multatuli en de muziek 26-42
Jaap Hoogteijling Lothario en Lothario is twee. Over het voorwerk van Max Havelaar 43-55
Jerzy Koch De eerste vermelding van Multatuli in het Pools 56-62
G. Koops-Van Bruggen Nomen est omen 63-70
C. Bij Een tante en een gevelsteen in Alkmaar 71-72
Atte Jongstra Ingezonden. 73-76

Nr 25 - 1990

Auteur
Titel
Pagina
Hans de Leeuwe In memoriam Piet Spigt (Amsterdam 29 oktober 1919-Amstelveen 6 april 1990) 5-6
Maarten 't Hart De koning der snoevers 7-18
J. Kortenhorst   19-31
Klaas A.D. Smelik Arme Oost, arme West, arm Nederland! Teruggevonden
hartekreet aan Rochussen
32-41
Herman Verhaar De ongelovige vragen van Frits Droogstoppel 42-45
A. Kets-Vree "Tweede door den auteur herziene uitgaaf" Een stukje tekstgeschiedenis van Max Havelaar 46-55
H.H.J. de Leeuwe Multatuli en de muziek II 56-60
J. Kortenhorst Had Multatuli een public relations functie bij Hotz? 61-62
Karel van het Reve Brieven van Multatuli 63-65
Cyrille Offermans In 't eind de overwinning? De "Minnebrieven" na 130 jaar herlezen 66-68
Michael Bahlke Een Duitse bloemlezing 69-73
Dik van der Meulen Multatuli in Jakarta 74-76

Nr 26 - 1991

Auteur
Titel
Pagina
Jaap van der Does Wat rest van Multatuli - en waar? 5-10
Boudien de Vries Een welgesteld heer zonder geld 11-26
Gerard Termorshuizen Multatuli in Indonesië: een blijvend symbool van menselijkheid. De Max Havelaar vertaald in het Indonesisch 27-53
Gary Lee Baker Object van verlangen en ongewenste kennis in Multatuli's Woutertje Pieterse 54-65
C. Bij Een boosaardig geschrift opnieuw gepubliceerd 66-68
B. Luger Het drieluik van Francken 69-73
G.W. Huygens In memoriam J. Kortenhorst. Arnhem 26.9.1916- Den Haag 27.9.1990 74-76

Nr 27 - 1992

Auteur
Titel
Pagina
Jan Blokker Multatuli honderd jaar later 3-12
Hans Verhage De derde partij: Multatuli en Sneek 1868-1875 13-28
Nop Maas Portfolio: Fosteschool 29-41
H.H.J. de Leeuwe Multatuli en de muziek III 42-58
Wim Heijnen De erfenis van Multatuli's ouders. Paul van 't Veer contra Saks 59-72

Nr 28 - 1992

Auteur
Titel
Pagina
W. van den Berg Multatuli: hors des normes 3-12
Jerzy Koch De invloed van de Duitse Multatuli-receptie op de Poolse 13-28
Nop Maas Portfolio: herdenkers in karikatuur 29-50
Reinder Storm Millioenenstudiën en Antoine de Tounens 51-55
Wim Heijnen De erfenis van Multatuli's ouders 56-66
Jos van Waterschoot Kroniek 67-71

Nr 29 - 1993

Auteur
Titel
Pagina
C. Fasseur Eduard Douwes Dekker, Indisch ambtenaar 5-12
Nop Maas "Dat boek is meer dan een boek - het is een mensch." Reacties op Max Havelaar in 1860 13-60
Olf Praamstra Honderd jaar Max Havelaar-studie 61-89
Nop Maas, Olf Praamstra De historisch-kritische editie van Max Havelaar. Een interview met Annemarie Kets-Vree 90-95
Nop Maas Recensie [Max Havelaar-editie Kets-Vree] 96-102

Nr 30 - 1993

Auteur
Titel
Pagina
Chantal Keijsper In Holland zet men maar voor 't vaderland weg, of 't goed staat of niét. Multatuli en de typografie 3-30
G.J. Johannes De meest frissche en krachtige dichter. Multatuli en de "Inleiding" van Kloos 21-31
H.H.J. de Leeuwe Studiën over Multatuli's Millioenen-Studiën 32-39
Dik van der Meulen, Olf Praamstra Droogstoppel en Slijmering in het Urdu, een interview met de vertaler van Max Havelaar 40-43
Jos van Waterschoot Kroniek 1992 44-46
Nop Maas Aanvullingen bij de annotaties bij Minnebrieven 47
Liesbeth Dolk Aanvullingen op De Mare en Van der Plank 48-64
- Inhoud Multatuli 1-30 54-64

Nr 31 - 1993

Auteur
Titel
Pagina
Ischa Meyer Multatuli ofwel ik heb ook een beetje geleden [Voordracht op jaarvergadering M-G in 1992] 5-13
Wim van Dooren Multatuli als filosoof [Vertaalde en bewerkte versie van een lezing 29.7.1992 op het congres van de International Humanist and Ethical Union, Amsterdam] 14-23
Nop Maas Een tuiltje verzen verzameld 24-34
Tjasse Bruintjes en Dik van der Meulen Het ziekbed van Multatuli 35-43
Olf Praamstra Het kastekort van Menado 44-54
Nop Maas, Olf Praamstra De nieuwe voorzitter van het Multatuli-Genootschap, een interview met J.J. Oversteegen 55-64
Eep Francken Multatuli over de literatuur en de waarheid  [n.a.v. Multatuli: Minnebrieven, ed. Nop Maas, Amsterdam-Antwerpen, L.J. Veen 1992. Amstel-klassiek] 65-68

Nr 32 - 1994

Auteur
Titel
Pagina
Jan Noordegraaf Multatuli en de taal van Ur [Op enkele punten bijgestelde tekst van het college ter opening van het 75e cursusjaar van de studierichting Nederlands VU Amsterdam op 30.8.1993] 3-20
Nop Maas De stiefmoeder van de vriendin 21-25
Olf Praamstra Een vader en een zoon, brieven van en over Multatuli 26-49
Nop Maas en Paul Post Portfolio: sporen van Vorstenschool 50-57
Külli Prosa Multatuli in Estland 58-61
H.H.J. de Leeuwe Studiën over Multatuli's Millioenen-Studiën [II] 62-65
Eep Francken De dierbare Garmt 66-68
Jos van Waterschoot Kroniek 69-71

Nr 33 - 1994

Auteur
Titel
Pagina
H.W. van den Doel Over "brooddronkene vadzige regenten" en andere ambtenaren. Het binnenlands bestuur op Java en Madoera  ten tijde van het assistent-residentschap van Eduard DouwesDekker 3-29
Theo A.J.M. Janssen De verhouding tussen Saïdjah en Adinda in
 twee varianten
30-39
Nop Maas Portfolio: George van Raemdonck 40-52
Olf Praamstra Een vader en een zoon, brieven van en over Multatuli [II] 53-69
Willem Frederik Hermans Met Multatuli in Argentinië 70-78