Museum

In het Multatuli Huis, het geboortehuis van de schrijver, vindt u zijn belangrijkste meubels, gebruiksvoorwerpen en zijn boeken. Het is alsof de schrijver elk moment kan binnenlopen om de pen weer op te nemen. Regelmatig wordt er een nieuwe tentoonstelling ingericht.

Kenniscentrum

In de studieruimte van het Multatuli Huis valt een rijke documentatie van en over Multatuli te raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanwezige archiefstukken. Ook kunt u online een selectie uit de Multatuli Encyclopedie bekijken en de inhoudsopgave van het tijdschrift Over Multatuli/ Jaarboek Multatuli, zie rechtsonder. Meer informatie: mail de conservator, Klaartje Groot (info@multatuli-museum.nl).

Zie ons profiel en jaarverslag op http://anbi.federatiecultuur.nl

Openingstijden

Museum open op afspraak

Mail een week van te voren naar info@multatuli-museum.nl
Dinsdag: 10.00-17.00 uur
Woensdag tot en met zondag: 12.00-17.00 uur

Gesloten op: 1 januari 2020, 12 april (Pasen), 31 mei (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis), 1 januari 2021

Meer informatie: Contact en Entree.  

Nr 1 - 1978

Auteur Titel Pagina
Garmt Stuiveling Bij wijze van welkom 1-2
Willem Frederik Hermans Multatuli's portretten 3-12
Paul van 't Veer Dekker met verlof 13-36
J. Kortenhorst Multatuli en Ferdinand Schook 37-51
H.H.J. de Leeuwe Multatuli als denker 52-58
Willem J. van der Paardt Evolutie der evaluatie. Max Havelaar en het literaire waardeoordeel 59-89

Nr 2 - 1978

Auteur
Titel
Pagina
Eep Francken Een correspondent neemt ontslag 1-25
Peter Brückner Freud en Multatuli 26-43
Tristan Haan Enkele verspreide biografische dokumenten 44-72
H.H.J. de Leeuwe Dekkers verloftijd - een aanvulling 73-75
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum I 76-79

Nr 3 - 1979

Auteur
Titel
Pagina
C. Fasseur Het "Indië" van Multatuli 1-14
Paul van 't Veer Dekker met verlof [II] 15-24
[Eep Francken, Em. Kummer] Vragen aan Stuiveling 25-33
G.W. Huygens Voltaire en zijn nawerking bij Multatuli 34-52
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum II. Een brief van J. Bosscha Jr. 53-55

Ingezonden 59-60

Nr 4 - 1979

Auteur
Titel
Pagina
Garmt Stuiveling In memoriam Paul van 't Veer 2
Em. Kummer Multatuli: aforisticus van de waarheid 4-20
Jan Noordegraaf Multatuli's ideeën over taal 21-36
P.F. Schmitz Ter Braak en Multatuli, bijvoorbeeld 37-50
H.H.J. de Leeuwe Multatuli's strijd met de draak of: Dekker als lezer van Duitse literatuur 51-54
Garmt Stuiveling Uit het Multatuli-Museum III. Een brief van Sietske 55-57
[Em. Kummer, Eep Francken] Vragen aan Stuiveling - een aanvulling 57
Annelies Dirkse Liefdesbrieven van Multatuli 58-61
Eep Francken Muziek en onweer 62-64
Eep Francken Ik klaag niet, ik klaag aan 65-69